UserViktorija.Dovidavi
Vieša
Pranešti

Vaikų adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Gerb. Respondente, 

Aš esu Kauno kolegijos, Menų ir ugdymo fakulteto, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo II kurso studentė. Aš atlieku tyrimą tema: Vaikų adaptacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Prašau nuoširdžiai atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė. Vardo ir pavardės rašyti nereikia. Tyrimo rezultatai bus pateikti apibendrinti bei naudojami tik moksliniais tikslais mano savarankiškame darbe. Kiekvienas jūsų atsakymas, man yra svarbus.

Jūsų amžius:
Kaip esate susijęs su vaikais?
Kelių metų jūsų vaikas pradėjo lankyti ugdymo įstaigą
Kaip manote, ar svarbu atkreipti dėmesį į vaiko adaptaciją
Kaip praėjo adaptacijos laikotarpis?
Daugiausiai sunkumu vaikui kelia
Ar adaptacijos metu svarbu, kad
SvarbuNesvarbuNežinau
Vaikas būtų paliekamas trumpiau adaptacijos laikotarpiu
Grupės personalas žinotu kaip nuraminti vaiką
Tėvai bendradarbiautu su grupės personalu
Vaikas būtų pratinamas prie darželio dienotvarės