UserRamintaP
Vieša
Pranešti

Vaikams, kurių tėvai/vienas iš tėvų išvykės iš Lietuvos, kylančių problemų ugdymo institucijoje ir pagalbos būdų jiems tyrimas.

Gerbiami specialistai, Ši anketa skirta išsiaiškinti vaikų, kurių tėvai/ vienas iš tėvų išvykę iš Lietuvos problemas ugdymo institucijoje ir būdus, kuriais siekiama jiems padėti. Anketa yra anoniminė. Anketoje apibraukite Jums tinkantį variantą, kur reikia įrašykite. Anketą sudarė Raminta Pilipuitytė, ketvirto kurso socialinės pedagogikos studentė. Kilus neaiškumams rašyti [email protected]
1. Ar tėvų emigracijos problema yra aktuali Jūsų ugdymo institucijoje?
Kita (įrašyti)
2. Kiek vaikų, kurių tėvai/vienas iš tėvų yra išvykęs iš Lietuvos, mokosi Jūsų ugdymo institucijoje?
3. Įvertinkite iš kokių šaltinių dažniausiai sužinote, kad vaiko tėvai/vienas iš tėvų išvyko iš Lietuvos? ( pateiktoje lentelėje ties kiekvienu teiginiu pažymėkite Jums tinkantį variantą)
DažnaiRetaiNiekada
Iš pačio vaiko;
Iš vaiko globėjų;
Iš mokyklos mokytojų;
Iš mokyklos administracijos darbuotojų;
Iš vaiko draugų;
Kita (įrašyti)
4. Su kuo dažniausiai vaikas lieka gyventi, kai tėvai/vienas iš tėvų išvyksta iš Lietuvos? ( pateiktoje lentelėje ties kiekvienu teiginiu pažymėkite Jums tinkantį variantą)
DažnaiRetaiNiekada
Su vienu iš tėvų;
Su broliu/seserimi;
Su seneliais;
Su kitais giminaičiais;
Su kaimynais;
Gyvena vienas;
Kita (įrašyti)
5. Ar bendraujate su vaiko globėjais?
6. Įvertinkite kokias būdais dažniausiai bendraujate su vaiko globėjais? ? ( pateiktoje lentelėje ties kiekvienu teiginiu pažymėkite Jums tinkantį variantą)
DažnaiRetaiNiekada
Nuvykstate pas Juos į namus;
Globėjai atvyksta į mokyklą;
Bendraujate telefonu;
Bendraujate internetu;
Kita (įrašyti)
7. Nurodykite koks bendravimo būdas, su vaiko globėjais, Jums atrodo efektyviausias? ( pateiktoje lentelėje ties kiekvienu teiginiu pažymėkite Jums tinkantį variantą)
EfektyvusNeefektyvus
Nuvykstate pas Juos į namus;
Globėjai atvyksta į mokyklą;
Bendraujate telefonu;
Bendraujate internetu;
Kita (įrašyti)
8. Ar vaikas kreipėsi pagalbos į jus išvykusius tėvams/vienam iš tėvų iš Lietuvos?
9. Nurodykite kokimis temomis dažniausiai kalbatės su vaiku, kurio tėvai/ vienas iš tėvų yra išvykęs iš Lietuvos? (lentelėje pažymėkite Jums tinkančius variantus, ties kiekvienu teiginiu)
DažnaiRetaiNiekada
Apie mokymosi sunkumus;
Apie santykius su mokytojais pamokų metu;
Apie santykius su bendraamžiais;
Apie vaikų savijautą;
Apie santykius namuose;
Apie globėjus;
Apie išvykusius tėvus;
Apie ateities planus;
Apie santykius su klasiokais;
Kita (įrašyti)
10. Koks specialistas turėtų būti atsakingas už pateiktų problemų sprendimą Jūsų mokykloje? ( pateiktoje lentelėje ties kiekvienu teiginiu pažymėkite Jums tinkantį variantą)
Socialinis pedagogasPsichologasKlasės auklėtojasMokyklos administracija
Mokinių mokymosi sunkumai;
Mokinių santykiai su mokytojais;
Santykiai su bendraamžiais;
Problemos namuose;
Sveikatos problemos;
Emocinės problemos;
Konfliktai mokykloje;
Konfliktai su klasiokais;
Konfliktai už mokyklos ribų;
Elgesio problemos.
11. Koks specialistas šiuo metu yra atsakingas už lentelėja peteiktų problemų sprendimą Jūsų mokykloje? (pažymėkite Jums tinkantį variantą, ties kiekvienu teiginiu).
Socialinis pedagogasPsichologasKlasės auklėtojasMokyklos administracija
Mokinių mokymosi sunkumai;
Mokinių santykiai su mokytojais;
Santykiai su bendraamžiais;
Problemos namuose;
Sveikatos problemos;
Emocinės problemos;
Konfliktai mokykloje;
Konfliktai su klasiokais;
Konfliktai už mokyklos ribų;
Elgesio problemos.
12. Įvertinkite kaip pakito vaiko elgesys, mokykloje išvykus tėvams? ( pateiktoje lentelėje ties kiekvienu teiginiu pažymėkite Jums tinkantį variantą)
PagerėjoNepakitoPablogėjo
Mokymosi rezultatai;
Santykiai su mokytojais;
Nuotaika;
Santykiai su bendraamžiais;
Mokyklos lankomumas;
Aktyvumas pamokose;
Aktyvumas mokyklos renginiuose;
Elgesys;
Motyvacija;
Sveikata;
Atsakomybė;
Dalyvavimas popamokinėje veikloje;
Kita (įrašyti)
13. Jūsų manymu, kokios priemonės būtų efektyviausios vaikui norint sušvelninti pasekmes, kurias sukelia tėvų emigracija? (Lentelėje pažymėkite Jums tinkantį variantą, ties kiekvienu teiginiu).
PritariuIš dalies pritariuNepritariu
Mokinio įtraukimas į popamokinę veiklą;
Psichologo konsultacijos mokiniui;
Didesnis mokytojų dėmesys mokiniui;
Laikinosios globos vaikams nustatymas;
Pokalbiai su vaiku;
Vaiko stebėjimas mokykloje;
Įtraukimas į mokyklos renginius;
Vaiko gyvenimo sąlygų sekimas;
Kita (įrašyti)
14. Kokius metodus dažniausiai naudojate bendraudami su vaiku, kurio tėvai/vienas iš tėvų yra išvykę? (Lentelėje pažymėkite Jums tinkantį variantą, ties kiekvienu teiginiu).
DažnaiRetaiNiekada
Individualus pokalbis;
Dienoraštis;
Grupinis pokalbis;
Stebėjimas;
Sociograma;
Minčių ir sąvokų žemėlapis;
Žaidimų metodas;
Projektų metodas;
Genograma;
Konsultavimas;
Anketinis tyrimas
Kita (įrašyti)
15. Įvertinkite metodo efektyvumą? (Lentelėje pažymėkite Jums tinkantį variantą, ties kiekvienu teiginiu. Įvertinkite teiginį penkiabalėje sistemoje. ).
12345
Individualus pokalbis;
Dienoraštis;
Grupinis pokalbis;
Stebėjimas;
Sociograma;
Minčių ir sąvokų žemėlapis;
Žaidimų metodas;
Projektų metodas;
Genograma;
Konsultavimas;
Anketinis tyrimas
Kita (įrašyti)
16. Vaikų skaičius institucijoje, kurioje dirbate?
17. Jūsų mokyklos tipas?
18. Jūsų pereigos?
Kita (įrašyti)
19. Jūsų gyvenamoji vieta?
20. Jūsų darbo stažas?
21. Jūsų lytis?