Userjanceviciute123brigit
Vieša
Pranešti

Vadyba

Sjjsjsjshw

Ar esate Vilniaus kolegijos reklamos vadybos studentas?
Kurie komponentai yra svarbiausi, jūsų nuomone, formuojant įvaizdį?