UserAusraPov
Vieša
Pranešti

Vadovybės finansinė apgaulė labai mažose ir mažose įmonėse (klausimynas apskaitos darbuotojams ir vidaus auditoriams)

Gerbiamas (-a) respondente,

Esu Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto, Apskaitos ir audito programos magistrantė. Atlieku tyrimą, siekdama nustatyti vadovybės suplanuotas ir vykdomas finansinės apgaulės formas, įvertinti galimas priežastis ir daromą jų įtaką apgaulės formos parinkimui, bei sukeliamą poveikį įmonei ir suinteresuotosioms šalims.

Jeigu dirbate labai mažoje arba mažoje įmonėje arba buhalterines paslaugas teikiate šios kategorijos įmonei, ir Jūs užimate Vyr. buhalterio, buhalterio, finansininko ar vidaus auditoriaus pareigas, labai prašau Jūsų skirti kelias minutes ir atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.

Visa Jūsų pateikta informacija bus anonimiška ir konfidenciali, tyrimo metu nebus siekiama identifikuoti konkrečių įmonių, o tyrimo rezultatai bus analizuojami tik mokslo tikslais.

 

Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

1. Kokiai įmonių grupei priskiriama Jūsų atstovaujama įmonė?Privalomas
2. Kokia jūsų pareigybė?Privalomas
3. Ar Jūsų atstovaujama įmonė rengia Finansines ataskaitas ir jas pateikia Registrų centrui už kiekvieną ataskaitinį laikotarpį?Privalomas
4. Jūsų atstovaujamos įmonės nuosavybės ir valdymo struktūra:Privalomas
5. Kokiam įmonės amžiaus intervalui priskirtumėte atstovaujamą įmonę?Privalomas
6. Ar įmonėje dirba tik Lietuvos darbuotojai?Privalomas
7. Ar įmonėje yra atliekamas išorinis auditas?Privalomas
8. Jei įmonėje nėra atliekamas finansinis auditas ar įmonės vadovybė yra suinteresuota atlikti finansinį auditą einamiesiems finansiniams metams pasibaigus?Privalomas
9. Kokio lygmens kontrolė vykdoma įmonėje?Privalomas
10. Kaip manote ar reikalinga vidaus auditoriaus pareigybė labai mažose ir mažose įmonėse?Privalomas
11. Kas įmonėje yra atsakingas už pinigines operacijas?Privalomas
12. Ar įmonėje vykdomos operacijos grynaisiais pinigais?Privalomas
13. Kaip manote dėl kokios priežasties vadovybė gali būti linkusi sukčiauti?Privalomas
14. Naudojant penkiabalę sistemą, kuomet 1- visiškai nesutinku ir 5- visiškai sutinku, įvertinkite žemiau pateikiamus teiginius:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinauSutinkuVisiškai sutinku
1. Ar sutinkate, jog dažnai įmonės finansinės ataskaitos formuojamos siekiant parodyti vadovybės norimą rezultatą, o ne atspindinčią tikrą ir teisingą įmonės finansinę būklę?
2. Ar sutinkate, jog įmonės buhalterinėje apskaitoje apskaitomos ne visos įmonės generuojamos pajamos?
3. Ar sutinkate, jog įmonės turtas nėra atskiriamas nuo vadovybės asmeninio turto ir naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti?
4. Ar sutiktumėte, jog Jūsų atstovaujamoje įmonėje taikomi dvigubi standartai, t.y. įmonės vadovas siekia apsaugoti įmonės turtą nuo darbuotojų neteisėto pasisavinimo, tačiau pats vadovas įmonės turtu naudojasi kaip asmeniniu?
5. Ar sutinkate, jog ūkinės operacijos susijusios su prekių / paslaugų pirkimu, kartais yra neapskaitomos ir neužregistruojamos įmonės apskaitoje?
6. Ar sutinkate, jog pasitaiko atvejų kuomet įmonės vadovas įsigyja prekes asmeniniam naudojimui, tačiau pirkimo dokumentas išrašomas naudojant įmonės rekvizitus, taip fiktyviai padidinant įmonės atsargas ar sąnaudas?
7. Ar sutinkate, jog neapskaitytas darbo užmokestis darbuotojams yra išmokamas grynaisiais pinigais?
8. Ar sutinkate, jog vadovas skirdamas darbuotojui darbo užmokestį stengiasi sutaupyti įmonės lėšas, tačiau pats jas be sąžinės graužaties naudoja asmeniniams poreikiams tenkinti?
9. Ar sutiktumėte, jog jūsų atstovaujamoje įmonėje yra darbuotojų, kuriems apskaitomas nevisas dirbtas laikas?
10. Ar sutiktumėte, jog jūsų atstovaujamoje įmonėje yra darbuotojų, kuriems parodomas mažesnis darbo užmokestis nei turėtų būti remiantis LR teisės aktais?
11. Ar sutinkate, jog įmonės vadovybė nėra suinteresuota atlikti sandėlyje esančių atsargų inventorizaciją?
12. Ar sutiktumėte, jog vadovybės sukčiavimas įmonėje dažniau vykdomas atliekant grynųjų pinigų operacijas?
13. Ar sutiktumėte, jog labai mažų / mažų įmonių vadovybė sukčiauja siekiant nuslėpti mokesčius?
15. Ar priskiriate atstovaujančią įmonę įmonių grupei, kurioje vykdomas vadovybės finansinis sukčiavimas?Privalomas
16. Kaip manote kokia vadovybės finansinio sukčiavimo forma vykdoma Jūsų atstovaujamoje įmonėje?Privalomas
17. Kaip manote, įmonės vadovui piktnaudžiaujant įmonės turtu labai mažoje ir mažoje įmonėje, kas nuo to nukenčia labiausiai? (galimi keli pasirinkimai)Privalomas
18. Kaip manote, įmonės vadovui klastojant finansines ataskaitas labai mažoje ir mažoje įmonėje, kas nuo to nukenčia labiausiai? (galimi keli pasirinkimai)Privalomas
19. Kaip manote kokia prevencinė priemonė būtų veiksmingiausia ir sumažintų vadovybės finansinio sukčiavimo galimybes įmonėje?Privalomas