Userspygle
Vieša
Pranešti

vadovo darbo laiko planavimas ir organizavimas

kursiniam darbui reikalinga penkių įmonių(panašios krypties)darbuotojų apklausa apie jų vadovo darbo laiko planavimą ir organizavimą
Įmonės pavadinimas
adresas
tel.nr
įmonės rūšis
įmonės veikla
vadovas
tel.nr
atsakingas už anketos pildymą asmuo
tel.nr
el.paštas
Kaip manote svarbią įtaką įmonės veiklai ir darbui turi vadovo darbo laiko planavimas ir organizavim
Ar jūsų įmonėje vadovo darbai skirstomi
Kas jūsų įmonėje atsakingas už susirinkimū planavimą?
Kaip manote ar jūsų įm.vadovo kelioniū laikas planuojamas naudingai?
Kas jūsų įm.sudaro vadovo darbo tvarkaraštį?
Ar vadovui reikalingas darbuotojas galintis jį pavaduoti?
Ką vadovą pavaduojantis darbuotojas turėtū žinoti?
Kaip manote ar jūsū įm.vadovo priėmimų laikas suplanuotas teisingai?
Kaip manote ar jūsų įm.vadovo priėmimų laikas suplanuotas teisingai?
Ar jūsų įm. vadovas sudarinėja dienos,savaitės,mėnesio darbų planus?s
Manote,kad jūsų įm.vadovo darbo laikas planuojamas :