Usermknyzel
Results20
Vieša
Pranešti

UŽVENČIO GYVENTOJŲ POŽIŪRIO Į KALVYSTĖS PLENERĄ IR JO METU SUKURTUS MENO KŪRINIUS UŽVENTYJE TYRIMAS.

Gerb. apklausos Dalyvi,
dėkoju, kad sutikote dalyvauti anketinėje apklausoje, kurią vykdo Vytauto Didžiojo Universiteto magistrantūros studijų programos pirmo kurso studentė. Apklausa yra anoniminė, apklausos duomenys bus panaudoti studijų tikslais. 

 

Šiai anketai užpildyti Jums prireiks 5 -10 min.

Dėkoju iš anksto už pagalbą.

 

 

 

--

* Pirmoje anketos dalyje prašau pateikti bendrą informaciją apie save bei savo santykį su Užventyje vykstančiu kalvystės pleneru.

* Antroje anketos dalyje pateikti teiginiai atspindi Jūsų kaip bendruomenės atstovo, požiūrį į Užventyje vykstantį kalvystės plenerą bei jo metu sukurtus meno kūrinius. Įvertinkite pateiktus teiginius pasirinkdami geriausiai Jūsų kaip institucijos/orgnizacijos/srities atstovo požiūrį atitinkantį atsakymą - visiškai sutinku, sutinku, neturiu nuomonės, nesutinku, visiškai nesutinku.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Kokią instituciją/organizaciją/sritį atstovaujate
Pasirinkite arba įrašykite vieną, Jums labiausiai tinkantį atsakymą.
Ar esate girdėjęs/usi apie Užventyje vykstantį kalvystės plenerą?
Jeigu šiame klausime pasirinkote atsakymą „Ne“, galite praleisti toliau esančius klausimus.
Ar lankotės plenero metu vykstančiuose renginiuose bei kalvystės meno parodose?
Ar kalvystės plenerą Užventyje laikytumėte aktualiu ir vertu tęsti ateityje?
Kryždirbystės – įtrauktos į Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo sąrašą, puoselėjimas yra reikšmingas plenero krypties Užventyje pasirinkimas
Kalvystės plenero metu sukurti ir įvairiose miestelio erdvėse pastatyti meno kūriniai sukelia teigiamus jausmus
Kalvystės plenero metu sukurti meno kūriniai yra vizualiai patrauklūs
Kalvystės plenero metu sukurtuose meno kūriniuose akivaizdus kūrėjų meistriškumas
Kalvystės plenero metu kuriami labiau tradiciniai nei modernūs meno kūriniai
Kalvystės plenero metu sukurti meno kūriniai - vieni iš įdomesnių Užvenčio lankytinų objektų/vietų pristatomų atvykus svečiui
Kalvystės plenero metu sukurti meno kūriniai reprezentuoja miestelį
Kalvystės plenero metu sukurti kryždirbystės kūriniai bei jų pastatymas aktualizuoja krikščionybės tikėjimo tradicijas bei papročius
Kalvystės plenero metu sukurti kryždirbystės kūriniai gilina žinias apie krikščionybę
Užventyje vykstantis kalvystės pleneras tvirtina tikinčiųjų bendruomenę
Užventyje vykstantis kalvystės pleneras edukuoja kalvystės - kaip vieno senoviškiausių ir gilias tradicijas turinčio amato Lietuvoje - srityje
Kalvystės plenero metu sukurti meno kūriniai/vykstantys renginiai prisideda prie vietos bendruomenės meninio lavinimo
Visi norintys gali dalyvauti kalvystės plenero metu vykstančiuose renginiuose
Plenero metu visi norintys gali bendrauti su kalvystės amatą viešai demonstruojančiais kalviais
Kalvystės plenero metu sukuriami darbai yra reikšmingi bendruomenei
Kalvystės pleneras apjungia miestelio bendruomenę (daugelis seniūnijoje veikiančių institucijų vienais ar kitais būdais įsitraukia į plenero veiklas)
Kalvystės pleneras aktyvina miestelio kultūrinį gyvenimą
Kalvystės pleneras yra tapęs svarbiu kultūriniu reiškiniu būtent pačio miestelio gyventojams
Kalvystės plenero metu sukurti meno kūriniai yra tinkami puošti miestelio erdves
Užventis yra plačiau žinomas dėl čia vykstančio kalvystės plenero
Kalvystės plenero metu sukurti meno kūriniai skatina turizmą
Kalvystės pleneras prisideda prie teigiamo miestelio įvaizdžio formavimo
Kalvystės plenero metu sukurti meno kūriniai formuoja Užvenčio miestelio tapatumą
Kalvystės plenero metu sukurtų meno kūrinių dėka įamžinamos svarbios istorinės datos bei asmenybės
Kalvystės plenero metu sukurtas meno kūrinys (10 - ypač patinka, 0 - visiškai nepatinka)
010
Keturių Šventųjų koplytėlė - Žymiems asmenims atminti (2009) (Vieta: Parkas)
Stogastulpių kompozicija (2011-2012) (Vieta: Parkas)
Atkurta senoji koplytėlė bažnyčios šventoriuje (2013)
Vėtrungė-saulučių medis (2014) (Vieta: Parkas)
Angelų medis (2015) (Vieta: Parkas)
Molbertas (2016) (Vieta: Parkas)
Ąžuolo kryžius su kalviškų saulučių karūna (2017) (Vieta: Ventos ir Pavenčių gatvių sankryža)
Trijų kryžmų Popiežiaus kryžius (2018) (Vieta: Prie parapijos namų)
Šv.Florijono skulptūra (2019) (Vieta: Pavenčių ir J.Janonio g. sankryža)