Utenos rajono bendruomeninių organizacijų poreikiai

Utenos rajono bendruomeninių organizacijų (BO) poreikių analizė atliekama siekiant išsiaiškinti BO sunkumus ir problemas (vykdant veiklas, projektus, teikiant paslaugas bendruomenei ir kt.), galimus problemų sprendimo  būdus, prie kurių sprendimo 2021 metais galimai galėtų prisidėti Utenos rajono savivaldybė. Anketa anoniminė. Anketos duomenys bus naudojami teikiant pasiūlymus savivaldybės merui ir administracijai.

Jeigu turite pastabų, susijusių su anketos pildymu, prašome įrašyti
Neturiu.
Neturime. Sudeikių bendruomenės vardu, bendruomenės pirmininkei išvykus, atsakymus pateikia Virginija Kukutienė
VISKAS GERAI
ne
viskas gerai