Utenos rajono bendruomeninių organizacijų poreikiai

Utenos rajono bendruomeninių organizacijų (BO) poreikių analizė atliekama siekiant išsiaiškinti BO sunkumus ir problemas (vykdant veiklas, projektus, teikiant paslaugas bendruomenei ir kt.), galimus problemų sprendimo  būdus, prie kurių sprendimo 2021 metais galimai galėtų prisidėti Utenos rajono savivaldybė. Anketa anoniminė. Anketos duomenys bus naudojami teikiant pasiūlymus savivaldybės merui ir administracijai.

Kokie mokymai / seminarai Jums būtų naudingi?
Susiję su žemės ūkio ir amatų veikla.
Projektų rašymas
Šiuo metu buhalterė .
Nacionalinių projektų konkursų paraiškų pildymo, gerosios kaimo bendruomenių patirties sklaidos
GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS,
Sveikos gyvensenos skatinimo, streso valdymo mokymai/seminarai.
labai reikalingas patirties pasidalinimas, vykdant vaikų dienos centrų projektų įgyvendinimą.
Nacionalinių projektų rašymo, buhalterijos tvarkymo ir panašūs susiję su projektų rašymu, įgyvendinimu, atsiskaitymu.
Mokymai vykdant verslą, auginant ir perdirbant Kanapes, kokios galimybės Utenos rajone.
Bendruomeniškumo skatinimui, projektinės veiklos buhalterinės apskaitos mokymai ir pan.
Projektų rašymo
visokie