Utenos rajono bendruomeninių organizacijų poreikiai

Utenos rajono bendruomeninių organizacijų (BO) poreikių analizė atliekama siekiant išsiaiškinti BO sunkumus ir problemas (vykdant veiklas, projektus, teikiant paslaugas bendruomenei ir kt.), galimus problemų sprendimo  būdus, prie kurių sprendimo 2021 metais galimai galėtų prisidėti Utenos rajono savivaldybė. Anketa anoniminė. Anketos duomenys bus naudojami teikiant pasiūlymus savivaldybės merui ir administracijai.

Kokiai sričiai papildomos lėšos būtų labiausiai reikalingos?
Labiausiai reikalingos tinkamos patalpos, turimų panaudos pagrindais patalpų plotas 15,47 kv.m.
PATALPŲ IŠLAIKYMUI
Remontui, kadangi negalima atlikti remonto darbų projektų lėšomis.