Utenos rajono bendruomeninių organizacijų poreikiai

Utenos rajono bendruomeninių organizacijų (BO) poreikių analizė atliekama siekiant išsiaiškinti BO sunkumus ir problemas (vykdant veiklas, projektus, teikiant paslaugas bendruomenei ir kt.), galimus problemų sprendimo  būdus, prie kurių sprendimo 2021 metais galimai galėtų prisidėti Utenos rajono savivaldybė. Anketa anoniminė. Anketos duomenys bus naudojami teikiant pasiūlymus savivaldybės merui ir administracijai.

Jeigu nevykdote jokių veiklų, nerengiate projektų, kaip manote, kokios priežastys lemia tai, jog Jūsų BO nėra aktyvi?
Kai kurių projektų negalime vykdyti, nes trūksta savų lėšų projekto išlaidoms; patalpos labai mažos, tad negalime vykdyti edukacijų, kitų veiklų
Neturime finansininko, anksčiau ketvirtines, metines ataskaitas VMI, ir kitas rengdavo seniūnijos vyr. specialistas buhalteris.