Userdikiniene
Vieša
Pranešti

Utenos rajono bendruomeninių organizacijų poreikiai

Utenos rajono bendruomeninių organizacijų (BO) poreikių analizė atliekama siekiant išsiaiškinti BO sunkumus ir problemas (vykdant veiklas, projektus, teikiant paslaugas bendruomenei ir kt.), galimus problemų sprendimo  būdus, prie kurių sprendimo 2021 metais galimai galėtų prisidėti Utenos rajono savivaldybė. Anketa anoniminė. Anketos duomenys bus naudojami teikiant pasiūlymus savivaldybės merui ir administracijai.

Kiek narių priklauso Jūsų bendruomeninei organizacijai?
Kokiais pagrindais valdomos BO poreikiams skirtos patalpos?
Kokias veiklas vykdo BO? (galimi keli atsakymų variantai)
2019 metais vykdytų projektų skaičiusPrivalomas
012345678910virš 10
vietos
nacionaliniai
tarptautiniai
Jeigu nevykdote jokių veiklų, nerengiate projektų, kaip manote, kokios priežastys lemia tai, jog Jūsų BO nėra aktyvi?
Kaip manote, ar savivaldybė pakankamai prisideda prie Jūsų BO veiklos skatinimo ir iniciatyvų įgyvendinimo rėmimo?Privalomas
Kaip savivaldybė galėtų prisidėti prie BO veikos skatinimo?
Kokiai sričiai papildomos lėšos būtų labiausiai reikalingos?
Kokie mokymai / seminarai Jums būtų naudingi?
Jeigu turite pastabų, susijusių su anketos pildymu, prašome įrašyti