Useratzalele
Vieša
Pranešti

Ugdymo kokybė įstaigoje

Vertinimo lygiai:

4 – labai gerai – vyrauja pasiekimai.

3 – gerai – pasiekimų daugiau negu trūkumų.

2 – patenkinamai – yra rimtų trūkumų.

1 – nepatenkinamai – vyrauja trūkumai.

Pasirinkite Jums tinkantį.

Kaip įvertintumėte darželyje dirbančių pedagogų darbą su Jūsų vaikais?
Kaip įvertintumėte darželyje vykdomų veiklų kokybę?
Kaip vertinate savo vaikų savijautą darželyje?
Kaip vertinate vaiko pasiekimus darželyje?
Kaip įvertintumėte mokytojų komunikaciją su tėvais?
Kaip įvertintumėte darželio vidaus ugdymo(si) aplinkas?
Kaip įvertintumėte darželio lauko ugdymo(si) aplinkas?
Kaip įvertintumėte darželyje organizuojamas šventes?
Kaip įvertintumėte tėvų informavimo sistemą darželyje?
Ką siūlytumėte tobulinti gerinant įstaigos ugdymo kokybę?