UAB "Lietuvos draudimas" ir reklama

Gerb. respondentai,

 

Esu Vilniaus Tarptautinės Teisės ir Verslo Aukštosios Mokyklos IV kurso reklamos technologijų studentas. Šiuo metu atlieku diplominio darbo tyrimą, analizuojantį UAB " Lietuvos draudimas" įmonės reklamos svarbą vartotojams.

Anketa yra anonominė, o gauti rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslams.

Gyvenamasis miestas :
uk
Vilkaviškis