UAB Automatikos sistemos: elektros darbai, kaip pasirinkti?

5. Kiek lėšų skiriate elektros darbams atlikti?

  1. 1000