Turizmas Tauragėje

Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentės atlieka tyrimą, kurio tikslas yra ištirti turizmo galimybes Tauragės mieste. Klausimynas yra skirtas Tauragės miesto gyventojams. Gauti rezultatai bus panaudoti bakalauro baigiamajam darbui rengti. Apklausa yra anoniminė, užtikrinamas duomenų konfidencialumas.
Gyvenate kitur (įrašykite)
Klaipėdoje
Alytus
Miesto Centre
Zane
Telsiuose, bet gimiau Tauragej
Kaunas
Anglija
Dublinas, bet kilus is Taurages
Pagėgių sav.
Šilalės mieste
miske