UserPasaka84
Results37
Vieša
Pranešti

TRANSFORMACINIO VADOVAVIMO IR DARBUOTOJO GYVENIMO KOKYBĖS DARBE RYŠYS

Esu Vilniaus universiteto II kurso Kokybės vadybos magistrantė. Rašau darbą tema „Transformacinio vadovavimo ir darbuotojo gyvenimo kokybės darbe ryšys“

Būsiu labai dėkingai, jeigu keletą minučių skirsite atsakyti į mano pateiktą klausimyną.

 

Ir visa tai jums užtruks tik 4 minutes.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų amžiusPrivalomas
Nurodykite savo lytį
Jūsų pareigos įmonėje
Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną iš žemiau pateiktų teiginių ir įvertinti, kaip dažnai Jūsų tiesioginis vadovas elgiasi taip, kaip aprašyta lentelėje pateiktuose teiginiuose. Pažymėkite jums labiausiai tinkantį atsakymą.
Visiškai nesutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Vadovas perteikia aiškią ir pozityvią ateities viziją
Vadovas darbuotojus vertina kaip asmenybes, paremia ir padrąsina jų tobulėjimą
Vadovas darbuotojus padrąsina ir pripažįsta jų pasiekimus
Vadovas skatina pasitikėjimą, įsitraukimą ir bendradarbiavimą komandoje
Vadovas padrąsina analizuoti problemas naujais būdais ir kelia klausimus dėl prielaidų
Vadovas turi tvirtas vertybines nuostatas, kurias išsako, ir elgiasi vadovaudamasis jomis
Vadovas, būdamas labai kompetentingas, įkvepia mane bei skatina kitų darbuotojų pasididžiavimą ir pagarbą vadovui
Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną iš žemiau pateiktų teiginių ir įvertinti savo požiūrį į lentelėje pateiktus teiginius. Pažymėkite jums labiausiai tinkantį atsakymą
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mano užimama pozicija reikalauja aukšto lygio įgūdžių
Darbo užduotys taip sudėliotos, kad galiu sau pavestus darbus atlikti nuo pradžios iki galo
Darbo funcijos yra reikšmingos ir svarbios bendrame įmonės kontekste
Atlikdamas užduotis turiu laisvę jas atlikti savo būdu
Atlikęs užduotį, žinau ar viską padariau gerai
Mano vadovas leidžia man suprasti, ar jį tenkina mano darbo kokybė
Atlikdamas kasdienes užduotis jaučiu, kad mano gyvenimas yra prasmingas
Šiame darbe jaučiu didelę atsakomybę atlikdamas savo užduotis
Savo darbe turiu galimybę įgyvendinti savo idėjas
Jaučiu, kad mano kolegos yra dėkingi už mano atliktą darbą
Kolegos, su kuriais dirbu, yra solidarūs
Tikiu šios įmonės tolesne veikla
Savo darbe galiu turėti pertraukėles kada man norisi
Turiu geras karjeros galimybes
Mano darbo užmokestis atitinka mano išsilavinimą, išklausytus mokymus ir turimos kompetencijos lygį
Mano vadovas pasiklausia pavaldinių jų nuomonės prieš priimdamas sprendimą
Laikas, praleistas darbe, praeina labai greitai
Savo darbe siekiu padaryti ką nors dėl organizacijos ne vien tik dėl savęs
Daugiausiai energijos skiriu savo darbui
Antrą kartą rinkčiausi tą patį darbą, kurį turiu dabar
Aš papratai pasiekiu gerų rezultatų savo darbe
Jaučiu, kad savo darbe patiriu spaudimą
Jeigu aplinkybės priklausytų tik nuo manęs, ateinančius 5 metus dirbčiau toje pačioje organizacijoje
Jūsų mintys ir pastebėjimai