UserSPSS
Results264
Vieša
Pranešti

TRANSFORMACINĖS LYDERYSTĖS ĮTAKA

Gerbiamas (-a) tyrimo dalyvi (-e),

 

Esu Rasa Lembutienė, Vilniaus Universiteto Žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų studentė. Rašau magistro baigiamąjį darbą tema: ,,Transformacinės lyderystės įtaka skirtingų kartų darbuotojų pasitenkinimui darbu ir organizaciniam įsipareigojimui medijuojant psichologiniam įgalinimui“  ir atlieku tyrimą, kurio tikslas yra įvertinti skirtingų kartų darbuotojų transformacinės lyderystės įtaką darbuotojų pasitenkinimui ir organizaciniam įsipareigojimui medijuojant psichologiniam įgalinimui. Tad šios apklausos metu noriu sužinoti jūsų nuomonę šia tema.

Anketa yra anoniminė.  Tyrimo dalyvių konfidencialumas yra garantuojamas. 

 

Pasirinkite labiausiai jūsų nuomonę atspindintį atsakymą ir jį pažymėkite.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar jūs šiuo metu dirbate organizacijoje?Privalomas
Jeigu į klausimą atsakėte ne, toliau klausimyno nepildykite.
2. Įvertinkite, kiek sutinkate su teiginiais apie požiūrį, jausmus savo darbui ir organizacijai, kurioje dirbate. Teiginius įvertinkite skalėje nuo 1 iki 7, kur 1 reiškia visiškai nesutinku, o 7 visiškai sutinku.Privalomas
1 Visiškai nesutinku2 Nesutinku3 Labiau nesutinku, nei sutinku4 Nei sutinku, nei nesutinku5 Labiau sutinku nei nesutinku6 Sutinku7 Visiškai sutinku
2.1. Aš nejaučiu, kad priklausau šiai organizacijai.
2.2. Mano gyvenimas būtų per daug sužlugdytas, jei dabar nuspręsčiau palikti šią organizaciją.
2.3. Dabar aš nepalikčiau savo organizacijos, nes jaučiu pareigą šios organizacijos žmonėms.
2.4. Aš nesijaučiu „šeimos dalimi“ savo organizacijoje.
2.5. Manau, kad turiu labai mažai pasirinkimo galimybių, kad svarstyčiau apie išėjimą iš šios organizacijos.
2.6. Aš jausčiausi kaltas (–a), jei dabar palikčiau savo organizaciją.
2.7. Aš tikrai jaučiuosi taip, lyg šios organizacijos problemos būtų mano paties/pačios problemos.
2.8. Šiuo metu man būtų labai sunku palikti šią organizaciją, net jei to ir norėčiau.
2.9. Aš esu daug skolingas (–a) savo organizacijai.
2.10. Ši organizacija man asmeniškai daug reiškia.
2.11. Dabar pasilikti šioje organizacijoje yra tiek būtinybės, tiek ir troškimo reikalas.
2.12. Ši organizacija yra verta mano lojalumo.
2.13. Aš nesijaučiu „emociškai prisirišęs (-usi)“ prie šios organizacijos.
2.14. Viena iš neigiamų pasekmių paliekant šią organizaciją būtų galimų alternatyvų stoka kitur.
2.15. Net jei tai man būtų naudinga, nemanau, kad dabar būtų teisinga palikti organizaciją, kurioje dirbu.
2.16. Aš būčiau labai laimingas (–a), galėdamas (–a) likusią savo karjeros dalį praleisti šioje organizacijoje.
2.17. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl dirbu toliau šioje organizacijoje, yra ta, kad norint pasitraukti, reikėtų nemažai aukoti asmeniškai.
2.18. Nejaučiu jokios pareigos likti pas dabartinį darbdavį.
3. Įvertinkite pasitenkinimo lygmenį žemiau išvardintais savo darbo aspektais paklausdami savęs: kaip patenkinta(-s) esu šiuo darbo aspektu? Teiginius įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia labai nepatenkintas (-a), o 5 labai patenkintas (-a).Privalomas
1 Labai nepatenkintas(-a)2 Nepatenkintas(-a)3 Nei patenkintas, nei nepatenkintas(-a)4 Patenkintas(-a)5 Labai patenkintas(-a)
3.1. Galimybe nuolat būti užsiėmusiam(-ai).
3.2. Galimybe dirbti savarankiškai.
3.3. Galimybe kartas nuo karto atlikti įvairų darbą.
3.4. Galimybe tapti pripažintu visuomenės akyse.
3.5. Tuo, kaip mano viršininkas vadovauja savo pavaldiniams.
3.6. Savo tiesioginio vadovo kompetencija priimant sprendimus.
3.7. Galimybe dirbti tai, kas neprieštarauja mano sąžinei.
3.8. Galimybe turėti pastovų darbą.
3.9. Galimybe dirbti kitų žmonių labui.
3.10. Galimybe nurodyti žmonėms, ką jie turėtų dirbti.
3.11. Galimybe atlikti užduotis, kuriose galiu panaudoti savo sugebėjimus.
3.12. Tuo, kaip praktiškai įgyvendinama organizacijos politika.
3.13. Savo atlyginimu ir darbo krūviu.
3.14. Mano darbe suteikiamomis karjeros galimybėmis.
3.15. Suteikta laisve priimti sprendimus.
3.16. Galimybe išmėginti savus būdus darbui (užduočiai) atlikti.
3.17. Darbo sąlygomis.
3.18. Tuo, kaip mano bendradarbiai sutaria tarpusavyje.
3.19. Pagyrimu, kurį gaunu už gerai atliktą darbą.
3.20. Darbe kylančiu pasiekimo jausmu (jausmu, kad atlieku gerą darbą).
4. Įvertinkite, kiek sutinkate su teiginiais apie jūsų vadovo lyderystės elgesį organizacijoje. Teiginius įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia visiškai nesutinku, o 5 visiškai sutinku.Privalomas
1 Visiškai nesutinku2 Nesutinku3 Nei sutinku, nei nesutinku4 Sutinku5 Visiškai sutinku
4.1. Mano vadovas įkvepia kitus.
4.2. Mano vadovas kalba apie svarbiausias vertybes ir įsitikinimus.
4.3. Mano vadovas optimistiškai kalba apie ateitį.
4.4. Mano vadovas dar kartą išnagrinėja kritines tinkamumo prielaidas.
4.5. Mano vadovas skiria laiku mokymui ir koučingui.
4.6. Mano vadovas nepaiso savo interesų dėl grupės gerovės.
4.7. Mano vadovas nurodo, kaip svarbu turėti tvirtą tikslą.
4.8. Mano vadovas entuziastingai kalba apie tai, ką reikia nuveikti.
4.9. Mano vadovas spęsdamas problemas, ieško skirtingų perspektyvų.
4.10. Mano vadovas elgiasi su kitais kaip su asmeniu, o ne tik kaip su grupės nariu.
4.11. Mano vadovas veikia taip, kad įkvėptų kitus.
4.12. Mano vadovas atsižvelgia į moralines ir etines sprendimų pasekmes.
4.13. Mano vadovas formuoja įtikinamą ateities viziją.
4.14. Mano vadovas leidžia kitiems pažvelgti į problemas iš įvairių kampų.
4.15. Mano vadovas atsižvelgia į tai, kad žmonės turi skirtingus poreikius, sugebėjimus ir siekius.
4.16. Mano vadovas spinduliuoja galia ir pasitikėjimu.
4.17. Mano vadovas pabrėžia kolektyvinės misijos jausmo svarbą.
4.18. Mano vadovas pasitiki, kad tikslai bus pasiekti.
4.19. Mano vadovas skatina ieškoti naujų būdų užduočių atlikimui.
4.20. Mano vadovas padeda kitiems išsiugdyti savo stipriąsias puses.
5. Įvertinkite, kiek sutinkate su teiginiais apie jūsų darbą organizacijoje, kurioje dirbate. Teiginius įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia visiškai nesutinku, o 5 visiškai sutinku.Privalomas
1 Visiškai nesutinku2 Nesutinku3 Labiau nesutinku, nei sutinku4 Nei sutinku, nei nesutinku5 Labiau sutinku, nei nesutinku6 Sutinku7 Visiškai sutinku
5.1. Esu įsitikinęs (-usi) savo sugebėjimu atlikti savo darbą.
5.2. Mano darbo veikla man yra reikšminga.
5.3. Mano darbas atitinka mano galimybes.
5.4. Darbas, kurį atlieku, man yra prasmingas.
5.5. Man svarbus darbas, kurį atlieku.
5.6. Aš galiu kontroliuoti, kas vyksta mano skyriuje.
5.7. Aš turiu nemažą sprendimo laisvę , atliekant savo darbą.
5.8. Aš turiu didelę įtaką tam, kas vyksta mano skyriuje.
5.9. Aš turiu didelę autonomiją nustatydamas (-a), kaip aš dirbti savo darbą.
5.10. Aš pats (-i) galiu nuspręsti, kaip atlikti savo darbą.
5.11. Aš įvaldžiau darbui reikalingus įgūdžius.
5.12. Esu tikras (-a) dėl savo galimybių atlikti savo darbo užduotis.
5.13. Mano įtaka tam, kas vyksta mano departamente, yra didelė.
5.14. Man labai rūpi, ką aš darau savo darbe.
5.15. Mano nuomonė yra svarbi priimant departamento sprendimus.
5.16. Aš turiu galimybę rodyti savo iniciatyvą atlikdamas (-a) savo darbą.
6. Organizacijos, kurioje dirbate, tipas:Privalomas
7. Organizacijos, kurioje dirbate, dydis?Privalomas
8. Organizacijos, kurioje dirbate, veiklos sektorius?Privalomas
9. Jūsų darbo stažas organizacijoje, kurioje dirbate šiuo metu?Privalomas
10. Jūsų lytis:Privalomas
11. Jūsų amžius?Privalomas
12. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
13. Ar turite tiesiogiai pavaldžių darbuotojų?Privalomas
14. Jūsų šeimyninė padėtis:Privalomas