Trakų rajono piliakalnių aplinkos įtaka turizmo plėtrai.

Sveiki!

Esu Vytauto Didžiojo universiteto IV kurso geografijos pedagogikos studentė, rašanti bakalauro darbą "Trakų rajono piliakalnių aplinkos įtaka turizmo plėtrai". Prašau padėti pabaigti studijas, atsakant į keletą klausimų! Ačiū iš anksto!

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūs esate:

Koks jūsų amžius?

Ar esate Trakų rajono gyventojas?

Kaip manote, kiek yra piliakalnių Trakų rajone?

Ar esate buvę Trakų rajono piliakalniuose?

Ar dažnai aplankote piliakalnius?

Ar manote, jog Trakų rajone esantys piliakalniai yra gerai prižiūrimi?

Ar žinote/ esate buvę/ esate girdėję kokių nors renginių arba žygių, kurie vyktų Trakų rajono piliakalniuose arba šalia jų?

Ar manote, jog piliakalniai esantys Trakų rajone, yra pritaikyti turizmui?

Ar dažniau lankytumėtės piliakalniuose, jei jie būtų labiau pritaikyti turizmui?

Ar pakanka renginių, skirtų Trakų rajono piliakalniams?

Ar jūsų manymu, reikalingos poilsiavietės šalia piliakalnių?

Ar jūsų manymu, Trakų rajono savivaldybė teikia pakankamai dėmesio Trakų rajono piliakalnių aplinkai bei jų priežiūrai?

Ar jūsų manymu, Trakų rajono piliakalniai turi potencialo turizmo plėtrai?

Jūsų pasiūlymai, kurie pagerintų/ suaktyvintų piliakalnių turizmo plėtrą Trakų rajone: