Usermakose
Vieša
Pranešti

Tėvų požiūris į vaikų maitinimo organizaimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Gerb. Respondente,

Aš, Donata Januševičiūtė, esu Vilniaus universiteto, Šiaulių akademijos visuomenės sveikatos studentė ir rengiu baigiamąjį bakalauro darbą, kurio tema “Tėvų požiūris į vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Kviečiu dalyvauti tyrime, užpildant šį anoniminį klausimyną (visi surinkti duomenys bus panaudoti tik tyrimo išvadoms apibendrinti). Tikiuosi nuoširdaus bendradarbiavimo.

Dėl apklausos ar iškilusių klausimų visuomet galite kreiptis el paštu: [email protected].

Jūsų amžius (įrašykite)
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų vaiko (-ų), lankančio (-ų) darželį amžius (įrašykite)
Jūsų vakas (-ai) lanko:
Jūsų vaikas (-ai) darželyje maitinamas (-i):
Ar esate patenkinti Jūsų vaiko (-ų) maitinimu darželyje?
Ar pasigendate tam tikrų maisto produktų vaikų darželio valgiaraštyje?
Kokių maisto produktų pasigendate (įrašykite)?
Ar sutinkate su teiginiu „Mano vaiko (-ų) maitinimas darželyje atitinka sveikatai palankios mitybos reikalavimus“?
Ar kasdien darželyje matomoje vietoje yra pateiktas dienos/savaitės valgiaraštis susipažinimui?
Kaip dažnai Jūsų vaikui darželyje pateikiama vaisių?
Kaip dažnai Jūsų vaikui darželyje pateikiama daržovių?
Jūsų žiniomis, ar Jūsų vaiko darželyje yra įgyvendinamos sveikos mitybos skatinimo programos „pienas vaikams“ ir „vaisiai mokykloms“?
Kaip vertinate šių programų naudą Jūsų vaiko sveikatai ir sveikos mitybos įpročių gerinimui (įrašykite)?
Ar tėvai yra įtraukiami sudarant naują vaikų valgiaraštį?
Ar norėtumėte, kad tėvai būtų įtraukiami sudarant naują vaikų valgiaraštį?
Ar įžvelgiate problemų vaikų maitinimo organizavime darželyje?
Kokias vaikų maitinimo problemas įžvelgiate (įrašykite)?
Jeigu kreipėtės į darželio darbuotojus dėl maitinimo organizavimo problemų darželyje, ar buvo atsižvelgta į Jūsų pastabas?
Kaip vertinate vaikų maitinimo dienos kainą?
Jei būtų galimybė mokėti daugiau už vaiko maitinimą, siekiant geresnio maitinimo, ar sutiktumėte?
Sunumeruokite tiekiamo maisto savybes nuo svarbiausios iki mažiausiai svarbios ( kur 1 – svarbiausia; 6 – mažiausiai svarbi).
123456
Kaina
Porcijos dydis
Išvaizda
Skonis
Ekologiškumas
Maistingumas
Ar jūsų vaikui yra reikalingas pritaikytas maitinimas? (Pritaikytas maitinimas – toks maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo nulemtus, vaiko indiviualius maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo rėžimą ir yra raštiškai rekomenduojamas gydytojo.)
Ar Jūs kreipėtės į savo ikimokyklinės ugdymo įstaigos direktorių ar už maitinimą atsakingą asmenį dėl pritaikyto maitinimo Jūsų vaikui?
Ar Jūsų vaikas darželyje gauna pritaikytą maitinimą?
Ar Jūsų vaikui pritaikytas maitinimas organizuojamas „oficialiai“, t.y. jam yra sudarytas atskiras valgiaraštis?