Tėvų emigraciją patyrusių vaikų psichosocialinė situacija: socioedukacinis kontekstas (anketa pedagogams)

Gerbiami Pedagogai,

Šia apklausa siekiu išsiaiškinti, su kokiais sunkumais ir pokyčiais susiduria vaikai mokykloje, kurie patyrė tėvų emigraciją. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Man labai svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą. Apklausą atlieka Šiaulių universiteto, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto, Socialinės pedagogikos 4 kurso studentė Ingrida Žukauskaitė. ([email protected])

Ačiū, kad dalyvaujate šiame tyrime!

17. Kokios priemonės, padėtų sušvelninti emigracijos neigiamas pasekmes vaikui.... (parašykite)
tėvų rūpinimasis vaikais
..
sunku pasakyti,
-
-
emigruoti kartu su vaikais, nepalikti jų vienų.
-
-
Priemones turėtų apspręsti ir numatyti išvykstantys tėvai
Kelti šalies ekonomiką
.
-
-
Kompleksinė, kokybiška švietimo pagalba vaikui: pedagoginė, socialinė, psichologinė, teisinė...
Manau, kad mamos ir tėčio vaikui nepakeis niekas.
Tėvų rūpinimassi vaikais ir išvykus ne tik materialiai, nuoširdus bendravimas prieš ir po išvykimo, artumo palaikymas.
Kalbėtis su vaiku,
Norint sušvelninti neigiamas emigracijos pasekmes, reikėtų didinti informacijos kiekį apie neigiamas pasekmes. Būtų puiku, jeigu tėveliai dažniau bendrautų su socialiniais pedagogais ir spręstų iškilusias problemas kartu.
Bent vieno ių tėvų nuolatinis buvimas kartu.
-
Nepalikti vaikų
.
...
Sukurtos grupės tokiems vaikams, psichologo užsiėmimai.
Tėvų bendravimas
Pastovus domėjimasis vaiko pasiekimais.
Tėvų rūpinimasis paliktais vaikais
Domėjimasis vaiko išgyvenimais, jausmais, kalbėjimasis apie tai.
palaikymas
palaikymas
palaikymas
palaikymas
b
a
tėvų ir vaikų bendravimas, tarpusavio supratimas, specialistų ( socialinio pedagogo, psichologo) pagalba tėvams išvykus
Politinės
Jei vaiku būtų rūpinimasi taip pat atsakingai (net išvykus tėvams), būtų drausmė .
tėvai turi nuolatos bendrauti su vaiku, taip pat pačio vaiko dalyvavimas įvairioje popamokinėje veikloje
darbo suteikimas
jei ruošiamasi emigruoti, tai daryti reikia su visa šeima.
...VESTIS KARTU
Jokios
artimas tėvų ir vaikų ryšys
Kalbėjimas iš anksto su vaiku apie išvykimą,reikia pratinti vaiką prie to, nuolat palaikyti ryšį su juo.
didesnis tėvų dėmesys vaikui, psichologų pagalba.
Tiesiog svarbu, kad tėvai vaiku domėtųsi vaiku daugiau. nenorėtų vien nupirkti daigtus ir tikėtis, kad jų užteks. REIKIA BENDRAVIMO IR TARPUSAVIO SUPRATIMO. taip pat su vaiku likti bent vienam iš tėvų.
Išvykstant tėvai turėtų pasirūpinti, kad vaikas liktų patikimose artimų žmonių rankose. Taip pat vaiku turėtų būti rūpinamasi taip, kaip buvo iki tėvų išvykimo, vaikas neturi jausti diskomforto, dėmesio bei rūpesčio stygiaus.
Kurti idomesnes mokymo programas
Tėvų nuolatinis grįžimas (bent kas mėnesį), kasdieniniai skambučiai, artimo žmogaus (ganėtinai griežta) priežiūra
Galbūt vaikui reikėtų lankyti specialius būrelius, dienos centrus, kuriuose jie galėtų dalintis savo mintimis ir pan. Labai svarbu, kad tėvai nepamirštų savo vaikų ir palaikytų nuolatinį kontaktą, nuolat domėtųsi jo situacija ir t.t.
:)
Tėvų ir vaikų ryšių palaikymas, bendravimas su giminaičiais ir kitais asmenimis, kurie buvo susiję su vaiko gyvenimu iki tol kol tėvai ar vienas iš jų išvyko į užsienį. Taip pat ir vaiko paruošimas tėvų išvykimui, juk jam tai didžiulė trauma, vaikas nebeturi pagrindinių žmonių, kurie juo rūpinosi, jis paliekamas vienas arba su kitais artimaisiais, tačiau tai juk nėra jo tėvai. Mokyklose turėtų būti kuriamos savipagalbos grupės vaikams, kurių tėvai emigravo. Manau tai taip pat padėtų, nes d nėra vieni ir jais rūpinamasi.
Artimųjų palaikymas, bei priežiūra. Psichologų pagalba.
Artimųjų palaikymas, išvykusių tėvų nuolatinis bendravimas su vaiku, teigiamas aplinkos poveikis.
tevai turi veztis vaikus su savimi
Nors ir esant tėvams išvykus, nuolatinis bendravimas su vaiku, domėjimasis juo kaip sekasi kol jų nėra ir pan, kad vaikas nesijaustu paliktas, nereikalingas.
Nuoširdus bendravimas, domėjimasis vaiku, vaiką palikti rūpestingam, patikimam asmeniui
Artimųjų dėmesys, nuolatinis bendravimas su tėvais.
tėvų ir vaikų artimas bendravimas, supratingumas, mokyklos pagalba vaikui
Nuolatinis tėvų emigravusių į užsienį bendradarbiavimas su mokykla
mokyklos ir tėvų nuoširdus bendardarbiavimas, taip pat atviras ir nuošridus tėvų pokalbis su vaiku, situacijos išaiškinimas, vaiko paruošimas jai ir kiti aspektai..
Jei tėvai dažnai grįžtų aplankyti vaikų.
daugiau kalbėtis apie emigracija, siekti, kad jis kuo daugiau vertintu tai ka turi, mokintis, nes tai svarbi jų gyvenimo dalis
Priverstinis giminaičių rūpinamasis paliktais vaikais? Manau, reikėtų sudaryti tam tikrą sutartį su artimiausiais giminaičiais, kurie rūpintųsi paliktu vaiku, padėtų su mokslais ir t.t. Giminaičiai galėtų būti skatinami iš mokyklos fondo ar savivaldybės, jog tą vaiką prižiūri. Plius, galėtų būti skiriamos jiems priemokos už pagerėjusius mokinio rezultatus. Nes nemanau, kad soc. pedagogė galėtų ką nors pakeisti, ypač tokiam augančiam jaunimui. Kita vertus, manau „nuobaudos“ būtų tinkamiausia išeitis. Jei semestro ar metinis vidurkis tėvams išvykus nukrito 50%, įskaitant pažymių vidurkį bei pamokų nelankomumą, reikėtų juos tinkamai nubausti ar pagrasinti, jog šie susiimtų. Tai galėtų būti netgi palikimas kartoti kursą ar išmetimas iš mokyklos. Griežtos sankcijos manau pakeistų per daug atsipalaidavusių jaunuolių mąstymą.
Nuolatinis tėvų ir vaiko ryšio palaikymas, pasitikėjimas, glaudus ryšys su globai paskirtais asmenimis.
Užimtumas, bendravimas su kitais vaikais, nuolatinis kontaktas su tėvais.
Nežinau ar tokių priemonių yra, viskas priklauso nuo santykių buvusių šeimoje prieš išvykimą.
-
Nežinau
Valdžios dėmesys vaikams
Nuolatinis bendravimas su tėvais bei vaiko priežiūra, globa tik su pačiais artimiausiais giminaičiais.
Psichologo, soc. pedagogo konsultacijos.
Didesnis uzimtumas, uzklasine veikla, nauji bureliai, papildomi renginiai.
Dažnas tėvų ir vaikų bendravimas. Domėjimas vaiku.
Vaikas turi likti saugioje aplinkoje, turėti galimybę bendrauti su tėvais.
Tėvų glaudus ryšys su mokykla
Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas su vaiku ir išvykusiais tėvais
Šeima turi būti kartu.
Socialinių darbuotojų darbas su vaiku, o ne su popieriais
Šeima - tik buvimas kartu su tėvais ir jų rūpestis vaikais
Vaikas turi gyventi bent su vienu is tevu.
kuo jaukesnė visos mokyklos aplinka.
Bendravimas su emigravusiais artimaisiais. Vaikas turėtų likti tarp savų žmonių. Dar prieš emigraciją reikėtų tam ruoštis - bendrauti su būsimais vaiko atstovais.
Psichologinis vaikų paruošimas prieš išvykstant tėvams, didesnis rūpestis, supratingumas
Visų pirma tai dažnesnis bendravimas su vaiku ir domėjimasis jo gyvenimu. Taip pat ir atsakingų už vaiką asmenų palikimas globoti ir rūpintis vaiku. Negalima savo vaikų palikti bet kam. Juk ir gyvūno bet kam nepaliekam išvažiuodami atostogų, o ką jau kalbėti apie vaiką. Turi likti atsakingas asmuo (geriausia vienas iš tėvų), kuris sugebėtų pasirūpinti vaiku ir vaikas su juo jaustųsi saugus.
Didesnis bendradarbiavimas tarp mokyklos bendruomenės ir tėvų.