Tėvų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu, socialinės paramos ir vidinės darnos sąsajos

Gerb. respondente,

esu Klaipėdos universiteto, psichologijos studijų IV kurso studentė Laura Kazlauskaitė. Šiuo metu rašau baigiamąjį bakalauro darbą apie tėvų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu, socialinės paramos ir vidinės darnos sąsajas. Apklausa yra savanoriška ir anoniminė. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir naudojami moksliniais tikslais. Jeigu kils klausimų, galite susisiekti el. paštu: [email protected]

​Jūsų atsakymai yra labai svarbūs. Dėkoju jums už skirtą laiką!

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūs esate vaiko ✪

Jūsų amžius (atsakymą įrašykite) ✪

Šeimyninė padėtis ✪

Gyvenamoji vieta ✪

Jūsų Išsilavinimas ✪

Kiek esate patenkintas (-a) savo materialine padėtimi? ✪

Vaikų skaičius šeimoje (atsakymą įrašykite) ✪

Vaikų skaičius šeimoje su autizmo spektro sutrikimu (atsakymą įrašykite) ✪

Prašome atsakyti į keletą klausimų apie gaunamą paramą iš savo šeimos ar draugų. Atidžiai perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite kiek jis atspindi jūsų dabartinę situaciją.  ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Labiau nesutinku, nei sutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Labiau sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Yra žmogus, į kurį galiu kreiptis, kai man reikia.
Turiu žmogų, su kuriuo galiu dalintis džiaugsmais ir skausmais.
Mano šeima tikrai mėgina man padėti.
Reikalingą emocinę pagalbą ir paramą man teikia mano šeima.
Turiu žmogų, kuris man yra tikras paguodos šaltinis.
Mano draugai tikrai mėgina man padėti.
Kai man nesiseka, galiu pasikliauti savo draugais.
Apie savo problemas galiu pasikalbėti su savo šeima.
Turiu draugų, su kuriais galiu pasidalinti savo džiaugsmais ir vargais.
Mano gyvenime yra žmogus, kuriam rūpi mano jausmai.
Mano šeima nori padėti man apsispręsti.
Apie savo problemas galiu pasikalbėti su savo draugais.

Šioje anketos dalyje pateikti teiginiai, kurie susiję su Jūsų vidine darna. Prašau perskaityti klausimą ir pažymėti labiausiai Jums tinkantį atsakymą nuo 1 iki 7 skaičiaus intervalu. ✪

1
2
3
4
5
6
7
Ar taip būna, kad Jus mažai domina kas dedasi aplink? (nuo 1 balas - labai retai iki 7 balai - labai dažnai)
Ar yra nustebinęs elgesys žmonių, kuriuos, Jūsų nuomone, gerai pažįstate? (nuo 1 balas - taip, niekada iki 7 balai - taip, visuomet)
Ar buvo taip atsitikę, kad žmonės, kuriais pasikliaudavote, Jus nuvildavo? (nuo 1 balas - taip, niekada iki 7 balai - taip, visuomet)
Ar iki šiol jūs gyvenime (nuo 1 balas - visiškai neturėjote aiškių tikslų ir uždavinių iki 7 - turėjote aiškius tikslus ir uždavinius)
Ar jums atrodo, kad su jumis elgiamasi neteisingai? (nuo 1 balas - labai dažnai iki 7 balai - labai retai)
Ar jums atrodo, kad jūs patekote į neįprastą situaciją ir nežinote ką daryti? (nuo 1 balas - labai dažnai iki 7 balai - labai retai)
Kasdieniniai darbai jums suteikia: (1 balas - didelį malonumą ir pasitenkinimą, 7 balai - kančią ir nuobodulį)
Ar jaučiatės susipainiojęs savo jausmuose ir idėjose? (nuo 1 balas - labai dažnai iki 7 balai - labai retai)
Ar būna taip, kad jus užplūsta jausmai, kurių nenorėtumėte jausti? (nuo 1 balas - labai dažnai iki 7 balai - labai retai)
Daugelis net ir tvirto charakterio žmonių kartais tam tikromis aplinkybėmis jaučiasi nevykėliai. Ar kada nors taip jautėtės? (nuo 1 balas - niekada iki 7 balai - labai dažnai)
Kada kas nors atsitinka, Jūs manote: (1 balas - pervertinote arba neįvertinote dalyko reikšmes, 7 balai - teisingai įvertinote)
Ar dažnai jums atrodo, kad jūsų atliekami kasdieniai dalykai yra mažareikšmiai? (nuo 1 balas - labai dažnai iki 7 balai - labai retai)
Ar dažnai jūs jaučiate, kad nekontroliuojate situacijos? (nuo 1 balas - labai dažnai iki 7 balai - labai retai)