UserTPsprendimai
Results4
Vieša
Pranešti

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ APKLAUSA

Telšių rajono savivaldybės administracija ir MB "Tvarios plėtros sprendimai" vykdo apklausą, skirtą įvertinti Telšių rajono savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę, paslaugų gavėjams svarbias paslaugų gavimo savybes ir tobulintinus paslaugų teikimo aspektus.

Apklausa yra anoniminė.

Maloniai prašome atsakyti į pateiktus klausimus pažymint tinkamą Jums atsakymą.

Gauti duomenys bus naudojami tik apibendrinimui siekiant užtikrinti socialinių paslaugų gavėjų poreikių ir lūkesčių atspindėjimą rengiamoje Telšių rajono savivaldybės Piliečių chartijoje.

Iškilus klausimams arba norint gauti papildomos informacijos dėl apklausos prašome kreiptis telefonu (+370 6188 3188) arba elektroniniu paštu ([email protected])

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų Vardo ir Pavardės pirmos raidės (pvz., KG, AB, VS ir t.t.):
Jūsų amžiaus grupė (pasirinkite vieną variantą):
Kokias socialines paslaugas Jus gaunate, kokios socialinės paslaugos Jus domina (yra aktualios) (pasirinkite vieną arba kelis variantus)?
Kaip vertinate socialinių paslaugų sektorių Telšių rajono savivaldybės teritorijoje (pasirinkite vieną variantą)?
Kaip vertinate Telšių rajone teikiamų socialinių paslaugų kokybę (pasirinkite vieną variantą)?
Ar gaunate tokias socialines paslaugas, kokios Jums reikalingiausios (pasirinkite vieną variantą)?
Ar Jums pakanka informacijos apie socialines paslaugas ir jų teikimą (pasirinkite vieną variantą)?
Kas Jus informavo (iš kur gavote informaciją) apie galimybę gauti socialines paslaugas (pasirinkite vieną arba kelis variantus)?
Ar viešai skelbiama informacija apie socialines paslaugas yra išsami ir suprantama (pasirinkite vieną variantą)?
Kokiu būdu kreipiatės (kreipėtės) dėl socialinių paslaugų gavimo (pasirinkite vieną arba kelis variantus)?
Ar žinote apie galimybę kreiptis dėl socialinių paslaugų gavimo paslaugų naudojantis el. priemonėmis (el. paštu, užpildant registracijos formas, per SPIS ir pan.) (pasirinkite vieną variantą)?
Ar specialistai, į kuriuos kreipėtės dėl socialinių paslaugų gavimo, aiškiai informuoja (informavo) apie tai, kas sudaro paslaugą ir kokių veiksmų reikia imtis norint gauti (gaunant) paslaugą (pasirinkite vieną variantą)?
Kaip vertinate laukimo (kol pradėjote gauti socialines paslaugas (pvz., terminas per kurį sutvarkomi asmens dokumentai ir paskiriamos socialines paslaugas)) laiką (pasirinkite vieną variantą)?
Kaip vertinate socialines paslaugas teikiančius darbuotojus (pasirinkite vieną variantą)?
Ar turėjote (turite galimybę) išsakyti savo pageidavimus ir pastabas dėl gaunamų socialinių paslaugų (pasirinkite vieną variantą)?
Ar į Jūsų pateiktas pastabas ir pageidavimus dėl socialinių paslaugų gavimo buvo sureaguota ir paslaugų teikimas patobulintas (pasirinkite vieną variantą)?
Kaip vertinate Jums aktualių socialinių paslaugų teikimo rezultatą (pasirinkite vieną variantą)?
Kokius sunkumus patyrėte gaunant socialines paslaugas ar kreipiantis dėl jų gavimo (pasirinkite vieną variantą)?
Kas Jums svarbu gaunant socialines paslaugas? Nurodykite, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių (nuo 1 iki 5, kur „1“ visiškai nesvarbu, o „5“ – labai svarbu):
12345
paslaugas teikiantys specialistai yra kompetentingi ir išmano savo darbą
kai kreipiamasi dėl paslaugų, Jūsų problema yra išspręsta laiku (per nurodytą laiką)
paslaugas teikiantys specialistai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais
paslaugas teikiančioje institucijoje darbo metu lengva rasti visus reikiamus specialistus
kai kreipiamasi dėl paslaugų, į problemą sureaguojama iš karto
visą reikiamą informaciją apie paslaugas lengva gauti telefonu
visą reikiamą informaciją apie paslaugas lengva gauti internetu
institucijos teikiama informacija apie paslaugas yra išsami ir suprantama
institucijos darbo režimas (darbo valandos, pietų pertraukos ir pan.) nesukelia sunkumų kreipiantis dėl paslaugų
kai kreipiamasi dėl paslaugų, problema sprendžiama efektyviai (be reikalo „nesiuntinėjant iš vieno kabineto į kitą“)
Kokių paslaugų labiausiai trūksta Telšių rajone (pasirinkite vieną arba kelis variantus)?