Technologijų raida šiuolaikinėje Lietuvos skulptūroje

Sveiki,

Esu Socialinių Mokslų Kolegijos, Kūrybos ir pramogų industrijų II kurso studentė. Rašau mokslinį tiriamąjį darbą apie šiuolaikinio meno įtaką Lietuvos tradicinei skulptūrai ir šia anketa noriu ištirti kaip technologijos veikia šiandieninę skulptūrą. Anketa yra anoniminė, o jos rezultatai bus panaudoti tyrimo analizės tikslams. Iš anksto dėkoju Jums už Jūsų atsakymą ir skirtą laiką!

4. Šiuolaikinis menas - tai:
Šiuolaikinis menas labiau orientuojamas į konceptualizmą, o ne į vizualą.
meno kryptis
šiuolaikinis menas