UserGuosteTuskenyte
Results94
Vieša
Pranešti

Teatro komunikacija pandemijos metu

Aš Guostė Tuskenytė, Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto, Kūrybos ir komunikacijos katedros studentė, rašau bakalauro darbą “COVID-19 pandemijos poveikis teatro komunikacijai”  ir atlieku  tyrimą siekdama išsiaiškinti kaip visuomenė vertina teatrų komunikaciją COVID – 19 pandemijos metu. Jūsų nuomonė ir vertinimai yra itin svarbūs, siekiant įvertinti teatrų komunikaciją su visuomene COVID – 19 pandemijos metu. Prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Ši anketa yra anoniminė ir jos rezultatai nebus viešai publikuojami. Ačiū už skirtą laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius?
2. Jūsų lytis?
3. Jūs esate:
4. Jūsų išsilavinimas?
5. Į kurį teatrą dažniausiai einate?
6. Kaip dažnai apsilankote teatre?
7. Jums aktualią, su teatru informaciją, dažniausiai sužinote iš šių šaltinių:
8. Ar Jums trūko rodomų spektaklių COVID – 19 pandemijos metu?
9. Ar teatruose buvo rodomi nuotoliniai spektakliai COVID – 19 pandemijos metu?
10. Ar sutinkate su šiais teiginiais: komunikacijos forma naudojama teatruose COVID – 19 pandemijos metu?
Visiškai sutinkuSutinkuNežinauNesutinkuVisiškai nesutinku
Teatrai teikia informaciją apie savo veiklą
Teatras informuoja apie vykdomus ir/ar rengiamus spektaklius ir kitus renginius
Teatras informuoja apie aktorių vykdomą veiklą pandemijos metu
Teatras informuoja apie spektalių pasiteikimus bei numatą kitą renginio datą
Teatras, pasitelkdama žiniasklaidos ir/ar kitus komunikacijos kanalus, siekia gerinti savo įvaizdį
11. Kur daugiausia informacijos buvo pateikiama apie teatrų veiklą COVID – 19 pandemijos metu?
Visiškai sutinkuSutinkuNežinauNesutinkuVisiškai nesutinku
Žiniasklaida (TV, Radijas, Spauda)
Internetinėse teatrų svetainėse
Socialiniuose tinkluose
Teatro afišose
12. Įvertinkite teatrų komunikacijos su visuomene COVID – 19 pandemijos metu kokybę penkiabalėje vertinimo sistemoje, kai 1 reiškia labai bloga, 5 – labai gera.
13. Kokie kriterijai, Jūsų manymu, yra svarbūs efektyviai teatrų išorinei komunikacijai išlaikant žiūrovus pandemijos metu? (Įvertinkite nuo 1 iki 5 balų, kai 5 labai svarbu, o 1 visiškai nesvarbu)
Visiškai sutinkuSutinkuNežinauNesutinkuVisiškai nesutinku
Dėmesio atkreipimas
Informavimas
Įvaizdžio kūrimas
14. Kokius komunikacijos pokyčius pastebėjote teatrų veikloje COVID -19 pandemijos laikotarpiu?
15. Kaip manote, kokia priemonė efektyviausia teatrų išorinei komunikacijai stiprinti COVID – 19 pandemijos metu?