Userdabinta
Vieša
Pranešti

Tauragės rajono savivaldybės gyventojų apklausos anketa 2020 m.

Tauragės rajono savivaldybė, siekdama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie savivaldybėje teikiamas svarbiausias viešąsias paslaugas ir jų tobulinimo poreikį, atlieka šią apklausą. Apklausos rezultatai taps pagrindu  šiuo metu rengiamam 2021 - 2030 m. savivaldybės strateginiam plėtros planui.

Apklausa yra anoniminė: jūsų atsakymai bus naudojami tik apibendrintiems rodikliams apskaičiuoti. Maloniai prašome atsakyti į visus anketos klausimus.

Iškilus klausimams maloniai prašome kreiptis į šiuos asmenis: Alina Velykienė, tyrimo grupės vadovė, tel. 8-682-30105 (MB „Strateginis planavimas“) [email protected] 

Pic
1. Kaip Jūs bendrai vertinate savo gyvenamąją vietovę – Tauragės rajoną? Apibraukite pasirinkto atsakymo skaitmenį:Privalomas
2. Kaip Jums atrodo, kas traukia žmones į Tauragės rajoną? (Įrašykite)
3. Ko Tauragės rajonui trūksta, kad jo trauka būtų didesnė? (Įrašykite)
4. Numatant Tauragės rajono vystymą, kokioms veikloms skirtumėte prioritetą (pažymėkite 5 veiklas)?Privalomas
5. Pažymėkite 5 pagrindines priežastis, lėmusias Jūsų pasirinkimą gyventi TauragėjePrivalomas
6. Ar Jūsų šeimoje yra emigravusių asmenų?Privalomas
7. Kaip dažnai jie grįžta į Tauragę?
8. Ar esate girdėję apie Globalios Tauragės iniciatyvą?Privalomas
9. Kaip vertinate kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugas? Įvertinkite kiekvieną teiginį:Privalomas
Labai blogaiBlogaiNei gerai, nei blogaiGeraiLabai geraiNegaliu atsakyti/neaktualu
9.1. Kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros namų, muziejų) tinklo pakankamumą
9.2. Kultūros įstaigų (bibliotekų, kultūros namų, muziejų) pastatų priežiūrą ir būklę
9.3. Savivaldybės organizuojamų renginių (Tauragės miesto, Liepos 6-osios, Mokslo ir žinių, Kalėdų švenčių) kokybę
9.4. Bendruomenių organizuojamų renginių kokybę
9.5. Dabartinę istorijos ir architektūros paminklų, istorinės atminties vietų būklę ir priežiūrą
9.6. Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos (ir filialų) teikiamas paslaugas
9.7. Tauragės kultūros centro teikiamas paslaugas
9.8. Tauragės krašto muziejaus teikiamas paslaugas
9.9. Kaip bendrai vertinate paveldo apsaugą, kultūrinį gyvenimą ir jam skirtą infrastruktūrą savo gyvenamoje vietovėje?
9.10. Esamą sporto aikštelių būklę ir pakankamumą
9.11. Esamą vaikų žaidimo aikštelių būklę ir pakankamumą
9.12. Esamą pėsčiųjų ir dviračių takų būklę ir pakankamumą
9.13. Esamą sporto salių būklę ir pakankamumą
9.14. Esamą viešų maudyklų (vasaros metu) būklę ir pakankamumą
9.15. Renginių šeimoms/vaikams pakankamumą ir patrauklumą
9.16. Renginių jaunimui pakankamumą ir patrauklumą
9.17. Renginių pagyvenusiems žmonėms pakankamumą ir patrauklumą
9.18. Gamtos objektų (miškai, parkai, vandens telkinių pakrantės) pritaikymą poilsiui
9.19. Kaip bendrai vertinate aktyvaus poilsio paslaugas savo gyvenamoje vietovėje?
9.20. Turgaviečių pakankamumą ir būklę
9.21. Pašto skyriaus, mobilaus paštininko teikiamas paslaugas
9.22. Kaip bendrai vertinate prekybos, maitinimo ir buitinių paslaugų pakankamumą ir kokybę savo gyvenamoje vietovėje?
10. Kokių dar kultūros, laisvalaikio, sporto ar kitų paslaugų, jūsų nuomone, trūksta Tauragės rajone? (Įrašykite)
11. Ar per paskutinius 12 mėnesių jums ar jūsų šeimos nariams teko susidurti su sveikatos problemomis, dėl kurių reikėjo kreiptis į šeimos gydytoją ar kitus sveikatos specialistus?Privalomas
12. Ar visos būtinos paslaugos buvo suteiktos Tauragės rajone?
13. Kaip vertinate sveikatos paslaugas Tauragės rajono teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį:Privalomas
Labai blogaiBlogaiNei gerai, nei blogaiGeraiLabai geraiNegaliu atsakyti/neaktualu
13.1. Tauragės PSPC (pirminės sveikatos priežiūros centro) teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
13.2. Tauragės ligoninės teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
13.3. Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugas ir aptarnavimo kokybę
13.4. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atvykimo greitį ir aptarnavimo kokybę
13.5. Privačių medicinos (šeimos gydytojų, odontologų, specialistų) įstaigų teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę
13.6. Reabilitacinio gydymo paslaugas ir aptarnavimo kokybę
13.7. Tauragės rajono visuomenės sveikatos biuro teikiamas paslaugas ir organizuojamų užsiėmimų bei renginių kokybę
13.8. Kaip bendrai vertinate sveikatos paslaugų pakankamumą ir kokybę Tauragės rajono savivaldybėje?
14. Ar per paskutinius 12 mėnesių jums ar jūsų šeimos nariams teko kreiptis dėl socialinių paslaugų ir išmokų?Privalomas
15. Kaip vertinate konkrečius socialinių paslaugų aspektus ir socialinių problemų sprendimą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį:Privalomas
Labai blogaiBlogaiNei gerai, nei blogaiGeraiLabai geraiNegaliu atsakyti/neaktualu
15.1. Rūpinimąsi senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis
15.2. Rūpinimąsi socialinę riziką patyrusiais (priklausomais nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų, sugrįžusiais iš įkalinimo įstaigų ar kt.) asmenimis
15.3. NVO įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimą Tauragės rajono savivaldybėje
15.4. Viešosios paskirties ir masinio lankomumo vietų pritaikymą neįgaliesiems
15.5. Socialinių paslaugų teikimą socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams
15.6. Socialinių paslaugų infrastruktūrą (socialinių paslaugų įstaigų tinklą ir teikiamų paslaugų spektrą)
15.7. Kaip bendrai vertinate socialines paslaugas teikiamas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje?
16. Kurių švietimo įstaigų paslaugomis per paskutinius 12 mėnesių jums arba jūsų šeimos nariams teko naudotis?Privalomas
TekoNeteko
16.1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų (vaikų lopšeliai-darželiai)
16.2. Bendrojo lavinimo mokyklų
16.3. Neformaliojo ugdymo įstaigų (Tauragės sporto centras, Muzikos mokykla, Moksleivių kūrybos centras)
16.4. Tauragės suaugusiųjų mokymų centro
16.5. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro
17. Kaip vertinate švietimo įstaigų teikiamas paslaugas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį:Privalomas
Labai blogaiBlogaiNei gerai, nei blogaiGeraiLabai geraiNegaliu atsakyti/neaktualu
17.1. Registravimo į ikimokyklines įstaigas tvarką
17.2. Vaikų lopšelių-darželių pastatų ir vidaus būklę
17.3. Ugdymo priemonių pakankamumą ikimokyklinėse įstaigose
17.4. Priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarką
17.5. Bendrojo lavinimo mokyklų tinklą
17.6. Bendrojo lavinimo mokyklų pastatų ir vidaus būklę
17.7. Ugdymo proceso modernumą (IT naudojimu, laboratorijų būkle, inovatyvių ugdymo programų taikymu)
17.8. Sudarytas sąlygas suaugusiųjų mokymuisi
17.9. Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo paslaugų (būrelių: moksleivių kūrybos centre, muzikos ir sporto mokyklose) pakankamumą
17.10. Jaunimo laisvalaikiui pritaikytų erdvių pakankamumą
17.11. Galimybę dalyvauti švietėjiškose paskaitose, diskusijų klubuose
17.12. Kaip bendrai vertinate švietimo paslaugas savo gyvenamoje vietovėje?
18. Kaip vertinate viešąją tvarką ir saugumą užtikrinančių institucijų darbą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį:
Labai blogaiBlogaiNei gerai, nei blogaiGeraiLabai geraiNegaliu atsakyti/neaktualu
18.1. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą
18.2. Policijos darbą
18.3. Bendrą kriminogeninę padėtį savivaldybės teritorijoje
18.4. Gyventojų saugumo užtikrinimą gyvenvietėse
18.5. Vykdomą nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją, nepilnamečių grupuočių sutramdymą
18.6. Kaip bendrai vertinate viešąją tvarką ir saugumą užtikrinančių institucijų darbą Tauragės rajono savivaldybėje?
19. Jūs gyvenate (pažymėkite vieną atsakymą):Privalomas
20. Kaip vertinate konkrečius komunalinio ūkio, aplinkos tvarkymo ir kitų paslaugų aspektus savo gyvenamoje vietovėje? Įvertinkite kiekvieną teiginį:Privalomas
Labai blogaiBlogaiNei gerai, nei blogaiGeraiLabai geraiNegaliu atsakyti/neaktualu
20.1. Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybę
20.2. Necentralizuotai tiekiamo (iš gręžinio, šulinio) geriamojo vandens kokybę
20.3. Centralizuoto patalpų šildymo kokybę (palaikomos šilumos pakankamumą, šilumos tiekimo reguliavimą jūsų name)
20.4. Kaip vertinate šilumos tiekimo paslaugų avarijų ir gedimų tvarkymą
20.5. Kaip vertinate vandens tiekimo paslaugų avarijų ir gedimų tvarkymą
20.6. Kaip bendrai vertinate vandens, šilumos, elektros tiekimo paslaugas savo gyvenamoje vietovėje?
20.7. Kelių/gatvių su asfalto danga būklę
20.8. Kelių/gatvių su žvyro danga būklę
20.9. Kelių valymą žiemą
20.10. Kelių ir gatvių ženklinimo būklę
20.11. Šalikelių šienavimą
20.12. Kaip bendrai vertinate gatvių ir kelių priežiūros paslaugas savo gyvenamoje vietovėje?
20.13. Gatvių apšvietimo pakankamumą
20.14. Gyvenamų teritorijų apšvietimo pakankamumą
20.15. Pasivaikščiojimo takų/žaliųjų plotų/parkų gyvenamojoje aplinkoje apšvietimo pakankamumą
20.16. Kaip bendrai vertinate apšvietimo pakankamumą savo gyvenamoje vietovėje?
20.17. Kaip Jūs vertinate Jūsų namą prižiūrinčios įmonės paslaugas
20.18. Vaikų žaidimo, sporto aikšteles
20.19. Gyvūnų vedžiojimo aikštelę
20.20. Kaip bendrai vertinate būsto ir pastatų ūkio administravimo paslaugas savo gyvenamoje vietovėje?
20.21. Palaikomą švarą gyvenvietėje (viešų teritorijų valymą, šiukšlių surinkimą,...)
20.22. Kapinių priežiūrą (apšvietimą, atliekų išvežimą, valymą, .....)
20.23. Galiojančią buitinių atliekų tvarkymo, šiukšlių išvežimo tvarką ir operatyvumą
20.24. Savavališkų šiukšlynų likvidavimo tvarką ir operatyvumą
20.25. Valkataujančių šunų ir kačių problemos sprendimą
20.26. Viešųjų tualetų išdėstymą ir pakankamumą
20.27. Kaip bendrai vertinate švaros palaikymo paslaugas savo gyvenamoje vietovėje ?
20.28. Oro užterštumo lygį
20.29. Dirvožemio užterštumo lygį
20.30. Vandens telkinių užterštumo lygį
20.31. Triukšmingumo lygį
20.32. Kaip bendrai vertinate aplinkos ekologiškumą savo gyvenamoje vietovėje ?
20.33. Atliekamus dekoratyvinio apželdinimo (gėlynai, gėlių klombos, ...) darbus
20.34. Parkų, žaliųjų vejų būklę ir priežiūrą
20.35. Želdinių priežiūrą (medžių genėjimą, viešųjų teritorijų vejų šienavimą, ...)
20.36. Kaip bendrai vertinate želdinių priežiūrą savo gyvenamoje vietovėje?
20.37. Galimybę viešuoju transportu susisiekti su kitomis Tauragės rajono gyvenvietėmis
20.38. Galimybę viešuoju transportu susisiekti su kitais miestais, rajonais
20.39. Autobusų stočių/stotelių ir jų aplinkos būklę
20.40. Kaip bendrai vertinate viešojo transporto paslaugas Tauragės rajono savivaldybėje?
21. Kas Jus paskatintų iš automobilio persėsti į viešąjį transportą?Privalomas
NesutinkuMažiau sutinkuNeutraliaiDaugiau sutinkuSutinkuNegaliu atsakyti/neaktualu
21.1. Patogus autobusų grafikas
21.2. Patogūs maršrutai
21.3. Autobusų būklė (švara, šildymas, vairuotojų kultūra)
21.4. Bilietų kaina
21.5. Sutvarkyta stotelių aplinka (priėjimas šaligatviu, apšvietimas)
22. Kaip vertinate bendros situacijos Tauragės rajone pasikeitimą, lygindami 2014 m. ir dabar 2019/2020 metais?Privalomas
23. Ar per paskutinius 12 mėnesių kreipėtės kokiu nors klausimu į Tauragės rajono savivaldybės administraciją (arba seniūniją)?Privalomas
24. Kaip vertinate Tauragės rajono savivaldybės administracijos (arba seniūnijos) darbą bei jos teikiamas paslaugas? Įvertinkite kiekvieną teiginį:
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNegaliu įvertinti
24.1. Visą reikiamą informaciją apie paslaugas lengvai gaunate telefonu
24.2. Visa reikiama informacija apie paslaugas lengvai prieinama internetu
24.3. Kai kreipėtės dėl paslaugų, į Jūsų problemą buvo sureaguota iš karto
24.4. Kai kreipėtės dėl paslaugų, Jūsų problema buvo išspręsta be reikalo „nesiuntinėjant iš vieno kabineto į kitą“
24.5. Kai kreipėtės dėl paslaugų, Jūsų problema buvo išspręsta laiku (per institucijos nurodytą laiką)
24.6. Minėtas paslaugas teikiančioje institucijoje darbo metu lengva rasti visus reikiamus specialistus
24.7. Institucijos pietų pertraukos laikas nesukėlė sunkumų kreipiantis dėl paslaugų
24.8. Minėtas paslaugas teikiantys specialistai yra kompetentingi ir išmano savo darbą
24.9. Minėtas paslaugas teikiantys specialistai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais
24.10. Institucijos teikiama informacija apie minėtas paslaugas yra išsami
24.11. Kaip bendrai vertinate Tauragės rajono savivaldybės administracijos (arba seniūnijos) darbą bei jos teikiamas paslaugas?
25. 2013 m. buvo patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 m. Ar teko susipažinti su šiuo svarbiausiu Jūsų savivaldybės vystymąsi reglamentuojančiu dokumentu ir jo įgyvendinimo rezultataisPrivalomas
DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI 1. Jūsų esate:Privalomas
2. Jūsų amžius (suėję metai)Privalomas
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų užsiėmimas:Privalomas
5. Kiek Jūsų namų ūkyje nuolatos gyvena žmonių (įskaitant Jus):Privalomas
6. Vaikų, nuolat gyvenančių jūsų namų ūkyje, skaičius:
Pvyzdžiui: Iš viso 2. 1-1,2-1, 3-0 1. Darželinukai: _______ (įrašykite skaičių) 2. Mokyklinio amžiaus: _______(įrašykite skaičių) 3. Po mokyklinio amžiaus _____ (įrašykite skaičių)
7. Jūsų šeimyninė padėtis:
8. Kokia pajamų suma tenka vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį?Privalomas
Sudėkite visų šeimos narių pajamas „į rankas“ (atlyginimus, pensijas, stipendijas ir t. t.) ir padalinkite iš šeimos narių skaičiaus: ____________________eurų.
9. Kurioje seniūnijoje Jūs gyvenate?