RJuskeviciene
Vieša
Pranešti

Tarptautinio internetinio marketingo kritiniai sėkmės veiksniai

Verslas-verslui srityje dirbančių įmonių apklausa
Jūsų užimamos pareigos įmonėje (pažymėkite vieną Jums tinkamą atsakymą)Privalomas
Ar Jūsų įmonėje internetas naudojamas? (pažymėkite Jums tinkamus atsakymus, jų gali būti keli)Privalomas
Kiek metų Jūsų įmonėje naudojamas internetas marketingo tikslais? (pažymėkite vieną Jums tinkamą atsakymą)Privalomas
Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje? (pažymėkite vieną Jums tinkamą atsakymą)Privalomas
Kiek metų Jūsų įmonė dirba tarptautiniu mastu? (pažymėkite vieną Jums tinkamą atsakymą)Privalomas
Savo įmonėje naudodami internetinį marketingą, kokią svarbą suteikiate savo įmonės marketingo strategijos veiksniams? (nurodykite balą nuo 1 iki 5)Privalomas
1 ne kritinis2 nedidelė svarba3 sąlyginė svarba4 didelė svarba5 kritinė svarba
Aukščiausios vadovybės palaikymas internetiniam marketingui
Įmonės sprendimas naudoti internetą marketingo tikslais
Interneto integravimas marketingo strategijoje
Strateginių internetinio marketingo tikslų nustatymas
Sėkmingas bendradarbiavimas su klientais, naudojantis internetu
Bendradarbiavimas su strateginiais partneriais, naudojantis internetu
Bendradarbiavimas su strateginiu technologijų, reikalingų tarptautinio internetinio marketingo vykdymui, tiekėju
Bendradarbiavimas su strateginiu distributorium, naudojantis internetu
Strateginių tiekėjų parinkimas
Potencialios tarptautinio internetinio marketingo auditorijos nustatymas
Savo įmonėje naudodami internetinį marketingą, kokią svarbą suteikiate savo įmonės interneto puslapio veiksniams? (nurodykite balą nuo 1 iki 5)Privalomas
1 ne kritinis2 nedidelė svarba3 sąlyginė svarba4 didelė svarba5 kritinė svarba
Patogus naudoti puslapis
Patikima informacija puslapyje
Informatyvus puslapis
Aktuali ir najausia informacija puslapyje
Geras puslapio dizainas
Puslapio pakrovimo greitis
Efektyvus puslapio marketingas internete
Savo įmonėje naudodami internetinį marketingą, kokią svarbą suteikiate tarptautinimas veiksniams? (nurodykite balą nuo 1 iki 5)Privalomas
1 ne kritinis2 nedidelė svarba3 sąlyginė svarba4 didelė svarba5 kritinė svarba
Užsienio šalies marketingo aplinkos išmanymas
Resursai, reikalingi dirbti globaliai
Atsižvelgimas į kultūrinius skritumus
Daugiakalbis interneto puslapis, siekiant sėkmingai pasiekti tikslinę rinką
Galimybė pristatyti prekes arba teikti paslaugas tarptautiniu mastu
Savo įmonėje naudodami internetinį marketingą, kokią svarbą suteikiate išoriniams veiksniams? (nurodykite balą nuo 1 iki 5)Privalomas
1 ne kritinis2 nedidelė svarba3 sąlyginė svarba4 didelė svarba5 kritinė svarba
Klientų teigiamas požiūris į bet kokio pobūdžio bendravimą ar transakcijas interneto kanalais
Bet kokio pobūdžio interakcijų ir transakcijų internetu saugumas
Klientas gali prieinamai ir lengvai prisijungti prie interneto
Klientų pasitikėjimas įmonės siūlomomis transakcijomis internetu
Savo įmonėje naudodami internetinį marketingą, kokią svarbą suteikiate vidiniams veiksniams? (nurodykite balą nuo 1 iki 5)Privalomas
1 ne kritinis2 nedidelė svarba3 sąlyginė svarba4 didelė svarba5 kritinė svarba
Efektyvūs santykiai tarp marketingo ir informacinių technologijų departamentų
Technologinė infrastruktūra, reikalinga vykdyti tarptautinį internetinį marketingą
Vidinė įmonės kultūra, skatinanti tarptautinį internetinį marketingą
Pardavimų personalo rolės svarba, vykdant tarptautinį internetinį marketingą
Pardavimų personalo apmokymų svarba, siekiant efektyviai vykdyti tarptautinį internetinį marketingą
Galimybė klientams interaktyviai realiame laike bendrauti su įmonės atstovais interneto priemonėmis