Userneri_m
Vieša
Pranešti

SVV plėtojimosi Lietuvoje kliūtys

Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto verslo organizavimo specialybės III kurso studentė, norėdama išsiaiškinti smulkaus verslo plėtojimosi Lietuvoje kliūtis ir dabartinę ekonominės krizės metu susidariusią situaciją, tiesiogiai įtakojusią SVV sektorių, atlieka viešosios nuomonės apklausą. Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Gauti duomenys bus naudojami kursiniam darbui tema „SVV plėtojimosi Lietuvoje kliūtys“. Prašau, atsakykite į anketoje pateiktus klausimus ir pažymėkite Jums tinkamą.Anketos tikslas yra išsiaiškinti dabartinę SVV atstovų būklę ir pagrindines verslo kliūtis.
1. Kokiu būdu buvo įsteigta įmonė, kurioje dirbate:
2. Įmonės, kurioje dirbate, darbuotojų skaičius priskiriamas vienai iš šių kategorijų:
3. Kokiai ekonominės veiklos rūšies grupei priklauso Jūsų įmonė?
4. Jūsų įmonė priklauso šiai apskričiai:
5. Su kokiais sunkumais susidūrėte steigiant įmonę?
6. Kokia, Jūsų nuomone, yra šių dienų didžiausia verslo plėtros kliūtis?
7. Kuri iš pateiktų kliūčių, Jūsų nuomone, daro mažiausią įtaką verslo plėtrai:
8. Kuris pasaulinės ekonominės krizės veiksnys labiausiai paveikė Jūsų įmonės veiklą?
9. Kaip pasikeitė Jūsų įmonės veikla prasidėjus ekonominei krizei?
10. Ar manote, kad SVV sąlygos yra pakankamai geros, kad užtikrintų sėkmingą verslo plėtojimąsi?