Userfainike
Results36
Vieša
Pranešti

Šventiesiems paminėti skirtos dienos

Lietuvių kalbos metinis projektas

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūs esate:
Jūsų amžius
Išvardinkite, kokius žinote šventuosius? (pvz., šv Martynas)
Ar žinote apie šventiesiems skirtas paminėti dienas?
Jei žinote, tai iš kur sužinojote?
Kokiose šventėse esate dalyvavę?
Kokia šventė minima (švenčiama) Jūsų namuose?
Kaip manote, kokiam šventajam paminėti yra skirta ,,Gaisrininkų šventė‘‘?
Kada yra minima Visų Šventųjų diena?
Kieno garbei yra švenčiamos Jurginės?
Kaip manote, ar reiktų šiuolaikiniam jaunimui žinoti šventiesiems paminėti skirtas dienas? Kodėl?