UserDBanketa
Results64
Vieša
Pranešti

Sutikimas dėl dalyvavimo NVŠ veikloje pasirinktoje mokymo programoje nuotoliniu būdu (ARSA)

Mokinio tėvų (arba mokinio 18 m.) patvirtinimas ir sutikimas, kad karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt. ), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu mokinys dalyvaus  nuotoliniu būdu vykdomoje mokinio pasirinktoje neformaliojo vaikų švietimo programoje 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Ar sutinkate karantino, ekstremaliu laikotarpiu dalyvauti nuotoliniu būdu pasirinktoje neformaliojo vaikų švietimo programoje?
Mokinio vardas pavardė
Jūs esate mokinio:
Jūsų vardas pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas
Jūsų vaiko pasirinkta NVŠ mokymo programa: