Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninė kompetencija ir profesinis tobulėjimas

Sveiki. Esu Vytauto Didžiojo Universiteto IV kurso studentė R.M., studijuoju Švietimą ir Informacines Technologijas. Rengiu baigiamąjį diplominį darbą ir kviečiu dalyvauti tyrime, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti veiksnius lemiančius suaugusiųjų švietėjų skaitmeninę kompetenciją ir profesinį tobulėjimą.

Dėkoju, kad sutinkate dalyvauti tyrime, tai užtruks kelias minutes. Prašau pažymėti Jums tinkantį variantą. Kai kuriuose klausimuose galimi keli atsakymų variantai.

Anketa yra anoniminė, gauti atsakymai bus analizuojami tik mokslo pagrindais bei apklausos rezultatams analizuoti.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Koks yra jūsų dabartinis vaidmuo suaugusiųjų švietimo srityje?

2. Kiek metų dirbate suaugusiųjų švietimo srityje?

3. Kokią (-ias) dalykinę (-es) sritį (-is) pirmiausia dėstote? (Pasirinkite visas taikomas)

4. Įvertinkite savo kompetencijos lygį kiekvienoje srityje: 1 = naujokas; 2 = pradedantysis; 3 = pažengęs; 4 = įgudęs; 5 = ekspertas. Profesinis įsitraukimas:

1
2
3
4
5
Organizacinis bendravimas ir bendradarbiavimas
Nuolatinis profesinis tobulėjimas

5. Skaitmeniniai ištekliai

1
2
3
4
5
Skaitmeninių išteklių atranka
Skaitmeninių išteklių kūrimas ir keitimas

6. Mokymas ir mokymasis

1
2
3
4
5
Skaitmeninių prietaisų ir išteklių integravimas
Į besimokantįjį orientuotas mokymas naudojant technologijas

7. Vertinimas

1
2
3
4
5
Skaitmeninio vertinimo strategijos
Besimokančiųjų duomenų analizė

8. Įgalinti besimokančiuosius

1
2
3
4
5
Prieinamumas ir įtrauktis
Aktyvus besimokančiojo įsitraukimas

9. Mokinių skaitmeninio raštingumo skatinimas

1
2
3
4
5
Informacinis ir medijų raštingumas
Skaitmeninių problemų sprendimas

10. Ar per pastaruosius 3 metus dalyvavote kvalifikacijos kėlimo kursuose skaitmeninių kompetencijų tema?

11. Kas jus motyvuoja tobulinti savo skaitmenines kompetencijas? (Pasirinkite 3 svarbiausius)

12. Su kokiomis kliūtimis susiduriate ugdydami skaitmeninę kompetenciją? (Pažymėkite visas, kurios tinka)

13. Kokio tipo skaitmeninių kompetencijų profesiniam tobulėjimui teikiate pirmenybę? (Pasirinkite 3 svarbiausius)

14. Kaip dažnai mokydami naudojate šiuos skaitmeninius išteklius?: 1 = niekada; 2 = retai; 3 = kartais; 4 = dažnai; 5 = reguliariai.

1
2
3
4
5
Atviri švietimo ištekliai
Masiniai atviri internetiniai kursai (MOOC):
"YouTube" vaizdo įrašai
Mokomosios programos ir (arba) programinė įranga
Socialinė žiniasklaida

15. Kokią naudą įžvelgiate naudodami skaitmeninius išteklius mokymui ir mokymuisi?

16. Su kokiais iššūkiais susiduriate veiksmingai integruodami skaitmeninius išteklius į savo mokymo praktiką?

17. Kaip vertinate skaitmeninių išteklių kokybę ir tinkamumą konkrečiam besimokančiajam ir kontekstui?

18. Kokių turite kitų pastabų apie jūsų patirtį, susijusią su skaitmeniniu profesiniu tobulėjimu ar išteklių naudojimu?