Useranamikalausk
Results47
Vieša
Pranešti

Studijų programų optimizavimas

Esu VU Kauno humanitarinio fakulteto vadybos ir verslo administravimo pirmo kurso magistrantė Ana Mikalauskaitė. Rašau magistrinį darbą tema - "Verslo vadybos bakalauro studijų programų optimizavimas". Siekiu išsiaiškinti ar reikalingas studijų programų optimizavimas, bei kokie optimizavimo būdai būtų efektyvūs ir priimtini. Tikiuosi gauti daugiau informacijos, todėl prašau Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokiame universitete studijuojate/dirbate? (Jei dirbate keliuose prašome pažymėti visus tinkamus)
Kelintame kurse studijuojate?
Ką studijuojate/dėstote?
Jūsų nuomone, ar šiuo metu esančios verslo vadybos studijų programos yra optimalios?
Kokie, Jūsų nuomone, yra dabartiniai šių programų trūkumai?
Jei trūkumus įvardinote, kaip siūlytumėte juos spręsti?
Jei planuotumėte studijuoti verslo vadybą, kurį universitetą pasirinktumėte?(Galite pažymėti kelis)
Kaip Jūs suprantate optimalią studijų programą Lietuvoje?(Galite pažymėti kelis)
Jei turite papildomų minčių kaip Jūs suprantate optimalią studijų programą Lietuvoje, įrašykite
Ar tikslinga optimizuoti verslo vadybos studijų programas Lietuvoje?
Kokią naudą turėtų optimizuota programa?(Galite pažymėti kelis)
Jūsų nuomone, kokia verslo vadybos studijų kokybė Lietuvoje?
Kas lėmė pasirinkimo vietą studijoms? (Galite pažymėti kelis)
Ką įvardintumėte kaip pagrindinius šiandieninių studijų trūkumus? (Galite pažymėti kelis)
Ar manote, kad optimizuota studijų programa turėtų įtakos studijų kokybės gerėjimui?
Kaip manote, kurios iš šių priemonių turėtų didžiausią įtaką studijų kokybės gerėjimui?
Jūs esate:
Kiek Jums metų?
Jūsų lytis?