Userrasa11
Vieša
Pranešti

Studijų modulio realizavimo vertinimas

Pareiškite savo nuomonę apie studijų modulio "Ekonominės minties istorija" realizavimą
Pareiškite savo nuomonę apie modulio realizavimą
tinkamai nurodoma tradicinė literatūra dėstomo dalyko srityje – vadovėliai, žurnalai
tinkamai nurodomi internetiniai informacijos šaltiniai dėstomo dalyko srityje
paskaitų metu naudojami aktyvieji mokymo metodai (grupinės užduotys, savarankiškų darbų pristatymai, diskusijos, projektai ir pan.)
užsiėmimų laikas išnaudojamas produktyviai
modulio studijoms skirto laiko (paskaitų, seminarų) užteko įsisavinti modulio temas
yra skiriama pakankamai laiko pasirengti atsiskaitymams
vertinimas egzamino metu buvo objektyvus
modulio vertinimo sistema skatina mokytis
turėjote galimybę pateikti siūlymus dėl modulio turinio, mokymo metodų bei atsiskaitymų
reikėtų keisti studijų modulio turinį, mokymo metodus, atsiskaitymų tvarką
Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl studijų modulio realizavimo