Userjpetniunaite
Results116
Vieša
Pranešti

Studijoms skirti leidiniai ir literatūra elektroniniu formatu

Anketos tikslas - išsiaiškinti, kiek studentui yra reikalinga ir naudinga akademinė, mokslinė literatūra, išleista elektroniniu formatu, taip pat, kokiu būdu ją skaityti yra ar būtų patogiausia.

 

Anketą prašau atsakinėti išskirtinai TIK studentų.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kaip dažnai tenka naudotis elektroniniais leidiniais, skirtais studijoms (akademinė literatūra, vadovėliai, moksliniai straipsniai ir kt.)?
Kokiu būdu pateikta medžiaga studijoms (vadovėliai, straipsniai ir kt.) Jums atrodo priimtinesnė?
Ar Jums trūksta studijoms skirtų leidinių elektroniniu formatu?
Kokiu prietaisu naudojatės skaitydami elektroninius leidinius?
Koks prietaisas Jums atrodo tinkamiausias skaityti elektronines knygas?