Studentų susidomėjimas politika

Šiuo klausimynu, mes siekiame išsiaiškinti ar studentai Lietuvoje aktyviai domisi politika. Anketa yra anoniminė
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Ar domitės Lietuvos politinėmis aktualijomis?

2. Kokiais naudojates informaciniais šaltiniais?

3. Ar pasitikite šių informacinių šaltinių objektyvumu? (1 - visiškai nepasitikiu, 5 - visiškai pasitikiu)

1
2
3
4
5
Internetiniai informaciniai portalai
Laikraščiai
Žurnalai
Televizija
Radijas

4. Kiek laiko skiriate domėdamėsi politinėmis žiniomis?

5. Kurią politinę partiją palankiausiai vertinate?

6. Ar balsavote paskutiniuose Seimo rinkimuose? ✪

7. Kuris kriterijus vertinant politinę partiją, jums atrodo svarbiausias?

8. Kuris politikos aspektas iš šių Jums aktualiausias?

9. Ar domitės ir užsienio politinėmis aktualijomis?

10. Ar esate politinės partijos narys?

11. Ar dalyvaute politinių jaunimo organizacijų veikloje?

12. Kokias žinote politines jaunimo organizacijas? Įrašykite

13. Jūsų lytis:

14. Jūsų amžius:

15. Ar šiuo metu dirbate?

16. Kokios jūsų pajamos Lt?

17. Jūsų išsilavinimas:

18. Jei mokotės, kokiame universitete (ar kitoje mokymo istaigoje)?

19. Kita (įrašykite)

20. Iš kur atvykote studijuoti?

21. Nurodykite studijuojamą dalyką