Studentų religinis pakantumas

Esame VU EF studentai ir atliekame anoniminį tyrimą, kuriuo norime išsiaiškinti studentų religinį pakantumą

Anketa anoniminė

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Ar Jūs tikintys? ✪

Jei atsakėte „ne“, pereikite prie 5-o klausimo

2. Kokį tikėjimą išpažįstate?

3. Ar esate dalyvavęs savo išpažįstamos religinės grupės veikloje?

ėjimas į mišias ir pan.

4. Kaip dažnai vaikštote į religinio judėjimo susitikimus per mėnesį?

5. Įvertinkite teiginį: „ aš esu tolerantiškas kitoms religijoms.“ ✪

1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku

6. Įvertinkite teiginį: „ sutikčiau sudaryti santuoką su kito tikėjimo partneriu.“ ✪

1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku

7. Įvertinkite penkių balų skalėje išvardintų kriterijų svarbą pasirenkant religiją, kuria išpažįstate ✪

1 - visiškai nelemia pasirinkimo, 5 – labai lemia pasirinkimą
1
2
3
4
5
Šeima
Kultūra
Požiūris į religiją
Religijos tiesų priimtimumas
Politinės

8. Kokia Jūsų nuomonė apie islamo plitimą Lietuvoje? ✪

9. Kokia Jūsų nuomonė apie induizmo plitimą Lietuvoje ✪

10. Kaip manote ar religija šiais laikais svarbi šiuolaikiniam žmogui? ✪

11. Pažymėkite kokius žinote maldos namus Lietuvoje

12. Jūsų paskutinės sesijos vidurkis? ✪

13. Kur Jūs užaugote? ✪

14. Jūsų studijų finansavimo pobūdis ✪

15. Jūsų lytis ✪