Userviktorijajasevic
Vieša
Pranešti

Studentų praktikos lūkesčiai

Kviečiame atsakyti į šios anketos klausimus, tikimės, kad Jūs susidomėjote tyrimu ir galėsite prisidėti prie tikslo įgyvendinimo.

 

Svarbu. Anketa yra anoniminė vardo ir pavardės rašyti NEREIKIA, duomenys bus viešai pateikiami tik apibendrinti ir statistiškai apdoroti. Labai svarbu, kad atsakytumėte į visus pateiktus anketoje klausimus.

Prašau atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir įvertinti kiek su juo sutinkate.

Dėkojame, kad dalyvaujate apklausoje ir linkime sėkmės J

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Pic
1. Jūsų poreikiai susiję su praktikos vieta
Visiškai sutinku (5)Sutinku (4)Nesu tikras (3)Nesutinku (2)Visiškai nesutinku (1)
Įgyti naujų žinių, kurias galėsiu pritaikyti ateityje
Savo teorines žinias pritaikyti praktiškai
Įgyti papildomų žinių, kurios būtų pritaikomos ateityje
Dar labiau išlavinti savo įgūdžius, atliekant darbą grupėje
Tikiuosi gauti reikalingų praktinių žinių, kurios praverstų ateityje
Pritaikyti teorines žinias praktiškai
Tobulėti ir gilinti ne tik teorines, bet ir praktines žinias
Darbas komandoje, užsienio kalbų tobulinimas, darbas dirbant su įvairiomis programomis
Patogi darbo vieta
Gera įmonės reputacija
Patogus praktikos atlikimo laikas
Užmegzti gerus dalykinius ryšius
Galimybė atlikus praktiką pasilikti dirbti toje įmonėje
Jūsų studijų programa (įrašykite)
Kursas