STUDENTŲ PATIRIAMO STRESO IR MIEGO KOKYBĖS SĄSAJA “COVID-19” PANDEMIJOS METU

Gerb. Respondente,

Esu Mykolas Lukoševičius, Vytauto Didžiojo universiteto IV kurso psichologijos bakalauro studijų programos studentas. Šiuo metu atlieku bakalauro baigiamojo darbo tyrimą, kurio tikslas yra atskleisti studentų patiriamo streso ir miego kokybės sąsajas Covid-19 pandemijos metu. Tyrimui vadovauja dr. G. Jarašiūnaitė-Fedosejeva.

Tyrime kviečiami dalyvauti studentai. Renkami duomenys yra anonimiški, o darbe bus naudojami tik apibendrinti duomenys. 

Jūsų dalyvavimas tyrime yra savanoriškas, tai reiškia, kad bet kada galite nutraukti klausimyno pildymą ir pasitraukti iš tyrimo. Šiame tyrime nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų. Pildant klausimyną, svarbu vadovautis savo patirtimi bei pažymėti Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus.

Kilus papildomiems klausimams, susijusiems su tyrimu, prašome kreiptis nurodytais kontaktiniais duomenimis:

Tyrimo vykdytojas – Mykolas Lukoševičius, el. paštas: [email protected]

Darbo vadovė – Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva, el paštas: [email protected]

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Su pateikta informacija susipažinau ir: ✪

Jūsų amžius: ✪

lytis: ✪

Studijų pakopa: ✪

jei kita įrašykite...

Jūsų užsiėmimas: ✪

Šioje skalėje pateikti klausimai apie Jūsų jausmus ir mintis per PASTARĄJĮ MĖNESĮ. Ties kiekvienu klausimu pažymėkite savo atsakymą, kuris nurodo KAIP DAŽNAI Jūs vienaip ar kitaip jautėtės ar galvojote: ✪

Niekada
Beveik niekada
Kartais
Dažnai
Labai dažnai
1. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį buvot nusiminęs dėl kažko, kas nutiko netikėtai?
2. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį jautėte, kad negalėjote kontroliuoti svarbių dalykų savo gyvenime?
3. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį jautėtės nervingas ir įsitempęs?
4. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį jautėte, jog sugebėjote susitvarkyti su asmeninėmis problemomis?
5. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį jautėte, kad viskas vyko Jums palankia kryptimi?
6. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį pastebėdavote, kad negalėjote susitvarkyti su visais dalykais, kuriuos turėjote padaryti?
7. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį sugebėjote suvaldyti susierzinimą savo gyvenime?
8. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį jautėte, kad viską kontroliuojate?
9. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį jautėte pyktį, dėl dalykų, kurių negalėjote kontroliuoti?
10. Kaip dažnai per pastarąjį mėnesį jautėte, kad sunkumų susikaupė tiek daug, kad negalėjote jų įveikti?

Kelintą valandą vakare Jūs paprastai atsigulate?  ✪

Klausimai siejasi tik su praėjusio mėnesio miegu. Jūsų atsakymai turėtų atspindėti daugumą praėjusio mėnesio dienų ir naktų. Prašome atsakyti į visus klausimus.

Per kiek minučių Jūs paprastai užmiegate kiekvieną vakarą? ✪

Klausimas siejasi tik su praėjusio mėnesio miegu. Jūsų atsakymas turėtų atspindėti daugumą praėjusio mėnesio dienų ir naktų.

Kelintą valandą Jūs paprastai pats pabundate ryte? ✪

Klausimas siejasi tik su praėjusio mėnesio miegu. Jūsų atsakymas turėtų atspindėti daugumą praėjusio mėnesio dienų ir naktų.

Kiek valandų per naktį Jūs miegate? (Atsakymas nebūtinai turi sutapti su buvimo lovoje trukme.) ✪

Klausimas siejasi tik su praėjusio mėnesio miegu. Jūsų atsakymas turėtų atspindėti daugumą praėjusio mėnesio dienų ir naktų.

Ar dažnai per pastarąjį mėnesį Jums buvo sunku miegoti, nes ... ✪

Kiekvienam sekančiam klausimui pažymėkite vieną atsakymą. Prašome atsakyti visus klausimus.
Nė karto per mėnesį
Mažiau nei 1 kartą per savaitę
1 ar 2 kartus per savaitę
3 ar daugiau kartų per savaitę
a.) negalėdavote užmigti per 30 min
b.) atsibusdavote vidury nakties ar anksti ryte
c.) turėdavote pasinaudoti tualetu
d.) negalėdavote laisvai kvėpuoti
e.) kosėdavote ar garsiai knarkdavote
f.) būdavo per šalta
g.) būdavo per karšta
h.) kankindavo blogi sapnai
i.) jausdavote skausmą
j.) būdavo kitų priežasčių

Jei būdavo kitų priežaščių įrašykite...

Kaip dažnai per praėjusį mėnesį Jūs vartojote vaistus dėl blogo miego (išrašytus gydytojo ar nusipirktus be recepto)? ✪

Klausimas siejasi tik su praėjusio mėnesio miegu. Jūsų atsakymas turėtų atspindėti daugumą praėjusio mėnesio dienų ir naktų.

Kaip dažnai per praėjusį mėnesį Jums būdavo sunku išlikti žvaliam vairuojant automobilį, valgant, vystant socialinę veiklą? ✪

Klausimas siejasi tik su praėjusio mėnesio miegu. Jūsų atsakymai turėtų atspindėti daugumą praėjusio mėnesio dienų ir naktų.

Ar praėjusį mėnesį nekilo problemų Jūsų įprastinėje veikloje (dingo susidomėjimas darbu, sumažėjo entuziazmas asmeniniame gyvenime, atsirado abejingumas, apatija)? ✪

Klausimas siejasi tik su praėjusio mėnesio miegu. Jūsų atsakymas turėtų atspindėti daugumą praėjusio mėnesio dienų ir naktų.

Kaip Jūs bendrai įvertintumėte savo praėjusio mėnesio miego kokybę?  ✪

Ar miegate su kuo nors vienoje lovoje ar kambaryje? ✪

Klausimas siejasi tik su praėjusio mėnesio miegu. Jūsų atsakymas turėtų atspindėti daugumą praėjusio mėnesio dienų ir naktų.

Jei turite partnerį, paklauskite kaip dažnai Jūs:

Kiekvienam sekančiam klausimui pažymėkite vieną atsakymą. Prašome atsakyti visus klausimus.
Nė karto per mėnesį
Mažiau nei 1 kartą per savaitę
1 ar 2 kartus per savaitę
3 ar daugiau kartų per savaitę
a) garsiai knarkėte
b) kvėpuodavote nelygiai, su ilgomis pauzėmis tarp įkvėpimų
c) neramiai judindavote kojas
d) blaškydavotės lovoje, būdavote dezorientuotas, sutrikęs
e.) būdavo kitų priežasčių

Jei būdavo kitų priežaščių įrašykite...