Studentų ir absolventų požiūrio į darbdavius tyrimas

Šia anketa siekiame išsiaiškinti Jūsų, kaip studento ar absolvento požiūrį į įvairias pasaulio bei Lietuvos įmones kaip potencialius darbdavius. Anketos metu prašysime pateikti tam tikrus demografinius duomenis, tačiau užtikriname Jūsų duomenų saugumą ir anonimiškumą. Duomenys bus naudojami tik apibendrinti ir tik mokslo tikslams.
Aukštojo mokslo sritis
socialiniai mokslai
vadyba
socialiniai mokslai
humanitariniai
vadyba
ekonomika
Vadyba
verslas
Tapyba
Vadyba
Verslo vadyba - rinkodaros šaka
ekonomika
Ekonomika
Europos Sąjungos teisė
Odontologija
Sveikatos mokslai
vadyba
socialiniai mokslai
medicina
humanitariniai mokslai
tikslieji mokslai
humanitariniai mokslai
tikslieji mokslai
humanitariniai mokslai
Humanitariniai mokslai
Humanitariniai mokslai
ekonomika
programavimas
humanitariniai mokslai
humanitariniai mokslai
Ekonomika
Sveikatos mokslai
tikslieji mokslai
humanitariniai mokslai
sveikatos mokslai
Vadyba
aprangos dizainas, vadyba
ekonomika
teise
socialiniai mokslai
Socialinis darbas
inzinerija
socialiniai mokslai
humanitariniai
socialinė politika
Ekonomika
socialiniai mokslai
vadyba
humanitariniai mokslai
Vadyba
vadyba
Vadyba
Tarptautinio verslo vadyba
socialiniai mokslai (ekonomika)
vadyba
odontologija
humanitariniai mokslai
vadyba
Sveikatos mokslai
Ekonomika
socialiniai mokslai
politika
socialiniai mokslai
ekonomika
Humanitariniai mokslai
Gamtos mokslai
humanitariniai mokslai
Ekonomika ir finansai
humanitariniai mokslai
Komunikacijos ir medijos mokslai
vadyba+inzinerija
Politikos mokslai
politikos mokslai
vadyba
filosofija
vadyba
vadyba
Ekonomika
Teisė
teise
Teisė
VADYBA
teisė
Tarptautinio verslo vadyba
Teisė ir valdymas
Odontologija
sveikatos mokslai
veterinarija
elektronika
Sveikatos mokslai
sveikatos mokslai
Vadyba
tikslieji mokslai
Odontologija
Sveikatos mokslai
Statistika
tikslieji mokslai
finansai
audiovizualinis menas
vadyba
tikslieji mokslai
tikslieji mokslai
Eknomika
tikslieji mokslai
Medicina
ekonometrija, IT
sveikatos mokslai
odontologija
odontologija
odontologija
humanitariniai mokslai, menas, architektūra
sveikatos mokslai
Tarptautine prekyba ir marketingas
socialiniai mokslai
teisė
Uosto technologija
Odontologija
Politika-vadyba
sveikatos mokslai