Studentų ir absolventų požiūrio į darbdavius tyrimas

Šia anketa siekiame išsiaiškinti Jūsų, kaip studento ar absolvento požiūrį į įvairias pasaulio bei Lietuvos įmones kaip potencialius darbdavius. Anketos metu prašysime pateikti tam tikrus demografinius duomenis, tačiau užtikriname Jūsų duomenų saugumą ir anonimiškumą. Duomenys bus naudojami tik apibendrinti ir tik mokslo tikslams.
Įrašykite mokslo įstaigą, kurioje studijuojate (baigėte)
Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Kauno kolegija
Kauno kolegija
KVAM
Klaipėdos aukštoji verslo mokykla
LŽŪU
Lietuvos žemės ūkio universitetas
Tilburg university,Tilburg,NL
VUKHF
Vilniaus kolegija
LKKA
Alytaus Jotvingiu gimnazija
Vilniaus kolegija
Jonkoping Univeristy
LCC INTERNATIONAL UNIVERSITY
University of Aberdeen
Erasmus University Rotterdam
VVA
University of Groningen
Lietuvos Muzikos ir Teatro akademija
Dabar studijuoju Kopenhagos universitete (KU)
LSMU
Copenhagen Business School