STUDENTŲ EGZAMINŲ STRESAS, JO RAIŠKA IR SĄSAJOS SU ASMENYBĖS BRUOŽAIS

Sveiki,

Esu Klaipėdos Universiteto psichologijos bakalauro ketvirto kurso studentė Daiva Vanagienė. Jeigu Jūs esate studentas (-ė), kviečiu dalyvauti tyrime, kuriame bus nagrinėjami studentų egzaminų streso veiksniai. Surinkti duomenys bus panaudoti rašant bakalauro baigiamąjį darbą. Apklausa yra konfidenciali ir anoniminė, taigi tyrimo dalyviai negali būti identifikuoti. Pristatant rezultatus bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Širdingai dėkoju už atsakymus!

Kilus klausimams, susijusiems su tyrimu, kviečiu susisiekti el. paštu [email protected]

STUDENTŲ EGZAMINŲ STRESAS, JO RAIŠKA IR SĄSAJOS SU ASMENYBĖS  BRUOŽAIS
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Ar sutinkate dalyvauti tyrime?  ✪

Patvirtinu, kad esu pilnametis asmu ✪

Kokia Jūsų lytis? ✪

Įrašykite savo amžių ✪

Kokios srities dabartinės jūsų studijos? ✪

Koks Jūsų įgytas išsilavinimas iki dabartinių studijų? ✪

Kurios pakopos yra Jūsų dabartinės studijos?  ✪

Įrašykite, kuriame kurse studijuojate? (skaičių) ✪

Įrašykite Jūsų praėjusio semestro pažymių vidurkį  ✪

Ar šiuo metu dirbate? ✪

Galvodamas (-a) apie laukiančius egzaminus jaučiu nemalonų jausmą skrandyje. ✪

Galvodamas (-a) apie laukiančius egzaminus jaučiuosi įsitempęs (-usi). ✪

Būnu per daug nervingas (-a), jog prisiminčiau, kas vyko egzaminų metu. ✪

Prieš egzaminus jaučiu, kad mano kūnas dreba. ✪

Prieš egzaminus dažnai pasijaučiu sergantis/-i. ✪

Prieš egzaminus jaučiu raumenų įtampą ir skausmą. ✪

Pasiruošimas egzaminams man dažnai sukelia nemalonius fizinius pojūčius. ✪

Kai pagalvoju apie laukiančius egzaminus, man pasireiškia miego sutrikimai. ✪

Atsiskaitydamas (-a) už labai svarbius darbus, jaučiu įtampą pečiuose bei galvos skausmą. ✪

Pagalvojęs (-usi) apie laukiančius egzaminus jaučiu nerimą bei stresą. ✪

Labai nuliūsiu, jei egzaminų rezultatai nepateisins mano įdėtų pastangų. ✪

Nuolat save skatinu/verčiu intensyviau ruoštis egzaminams. ✪

Jaučiuosi atsakingas (-a) dėl kiekvieno atsiskaitymo įvertinimo balų. ✪

Manau, jog egzaminų įvertinimas yra reikšmingai susijęs su mano būsima karjera. ✪

Net jei jaučiuosi pavargęs (-usi), galvodamas (-a) apie artėjančius egzaminus nenustoju mokytis. ✪

Laukiantys egzaminai man panašūs į mūšį, kurio negaliu sau leisti pralaimėti. ✪

Jei mano egzaminu įvertinimo balai bus žemi, manysiu, jog aš tik veltui švaisčiau jėgas. ✪

Jei mano egzaminų įvertinimo balai bus nepakankamai geri, būtų naudinga perlaikyti egzaminus. ✪

Artimųjų lūkesčiai dėl egzaminų įvertinimo mane trikdo. ✪

Man nepatinka, kai artimieji mano pasiekimus lygina su giminaičių, kitų pažįstamų ar pan. ✪

Dėstytojų lūkesčiai dėl aukštų egzaminų įvertinimo balų mane trikdo. ✪

Nerimauju, kai palyginu savo pasiekimus su kitų bendrakursių. ✪

Nenoriu, kad mano atsiskaitymų/egzaminų rezultatai būtų aptarinėjami, ranguojami. ✪

Jaučiu įtampą, kai artimieji man nuolat primena, jog turėčiau įgyti gerą išsilavinimą. ✪

Kuo aukštesnius lūkesčius kiti puoselėja dėl mano egzaminų įvertinimo, tuo labiau jaučiu nerimą ir susirūpinimą. ✪

Jaučiu pavydą, kai girdžiu, jog kiti studentai mokosi prestižinėse/gerai vertinamose įstaigose/aukštosiose mokyklose. ✪

Jei mano egzaminų įvertinimo rezultatai bus ne tokie aukšti, kokių aš tikėjausi, vengsiu susitikti artimaisiais. ✪

Žemiau yra nurodytos kai kurios savybės, kurios jums gali būti būdingos arba nebūdingos. Pavyzdžiui, ar sutiktumėte su teiginiu, kad esate žmogus mėgstantis leisti laiką su kitais žmonėmis? Perskaitykite žemiau pateiktus teiginius ir kiekvienam jų pasirinkite labiausiai jums tinkantį atsakymo variantą Manau, kad esu... ✪

Visiškai nesutinku
Iš dalies nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Iš dalies sutinku
Visiškai sutinku
Kalbus(-i).
Linkęs(-usi) ieškoti kitų kaltės.
Kruopštus(-i)
Prislėgtas(-a), liūdnas(-a)
Originalus(-i), turintis(-i) naujų idėjų.
Santūrus(-i)
Paslaugus(-i) ir nesavanaudiškas(-a)
Kartais kiek nerūpestingas(-a)
Atsipalaidavęs(-usi), lengvai susitvarkantis(-i) su stresu
Besidomintis(-i) daugeliu įvairiausių dalykų
Pilnas(-a) energijos
Žmogus, kuris pradeda ginčus su kitais
Patikimas(-a) darbuotojas(-a)
Kartais galiu būti įsitempęs(-usi)
Išradingas(-a), giliai mąstantis(-i)
Entuziastingas(-a)
Atlaidus(-i)
Dažnai netvarkingas(-a)
Daug nerimaujantis(-i)
Turintis(-i) turtingą vaizduotę
Linkęs(-usi) būti tylus(-i)
Paprastai pasitikintis(-i) žmonėmis
Linkęs(-usi) į tinginystę
Emociškai stabilus(-i), nelengvai nuliūdinamas(-a)
Kūrybingas(-a)
Ryžtingas(-a)
Galiu būti šaltas(-a) ir abejingas(-a)
Atkakliai siekiantis(-i) užbaigti pradėtą darbą
Mano nuotaikos gali greitai keistis
Vertinantis(-i) meninius, estetinius išgyvenimus
Kartais drovus(-i) ir suvaržytas(-a)
Atidus(-i) ir malonus(-i) beveik visiems
Savo darbus dirbu efektyviai
Įtemptose situacijose išlieku ramus(-i)
Teikiu pirmenybę pagal nusistovėjusią tvarką atliekamam darbui
Draugiškas(-a) ir mėgstantis(-i) bendrauti
Kartais grubiai kalbu su kitais
Kuriu planus ir juos įvykdau
Lengvai susinervinantis
Mėgstu galvoti, žaisti idėjomis
Turiu keletą meninių pomėgių
Mėgstu bendradarbiauti su kitais
Mano dėmesys lengvai nukrypsta į šalį
Turiu subtilų meninį, muzikinį ir literatūrinį skonį