Stereotipo, kaip socialinės reklamos pagrindo, naudojimas.

Socialinių mokslų kolegijos, Tarptautinio verslo ir rinkodaros katedros, Reklamos kūrimo studijų programos studentė, Monika Endriulaitytė, atlieka baigiamosios praktikos tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti stereotipo panaudojimo kuriant socialinę reklamą ypatumus. Tyrimo duomenys bus naudojami baigiamajame bakalauro darbe, pateikiami išvestiniais skaičiais.

Tyrime garantuojamas Jūsų anonimiškumas, neprašoma duomenų, leidžiančių identifikuoti Jūsų tapatybę.

Jūsų atsakymai labai svarbūs. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

1. Kas Jums yra visuomenė?
žmonių grupė, kuri tam tikroje teritorijoje yra tarpusavyje susijusi su kiekvienu jos nariu, tačiau nebūtinai daranti kiekvienam nariui tokį patį poveikį.
Visas civilizuotas žmonių pasaulis, besivadovaujantis panašiais įstatymais.
rimti bahurai su kuriais negeda vakarais bambaleza alaus pabuhint