UserMEnd
Vieša
Pranešti

Stereotipo, kaip socialinės reklamos pagrindo, naudojimas.

Socialinių mokslų kolegijos, Tarptautinio verslo ir rinkodaros katedros, Reklamos kūrimo studijų programos studentė, Monika Endriulaitytė, atlieka baigiamosios praktikos tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti stereotipo panaudojimo kuriant socialinę reklamą ypatumus. Tyrimo duomenys bus naudojami baigiamajame bakalauro darbe, pateikiami išvestiniais skaičiais.

Tyrime garantuojamas Jūsų anonimiškumas, neprašoma duomenų, leidžiančių identifikuoti Jūsų tapatybę.

Jūsų atsakymai labai svarbūs. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

1. Kas Jums yra visuomenė?Privalomas
2. Koks simbolis ar vaizdinys Jums iškyla akyse pirmiausia, jei galvojate apie abejingumą visuomenėje?Privalomas
3. Kaip manote, kiek žemiau patektas mintis galima įvardinti kaip visuomeniškai abejingas?Privalomas
GalimaBeveik galimaAbejojuBeveik negalimaNegalima
Savo problemas turi spręsti pats žmogus, todėl padėčiau tik tuo atveju, jei nelaimės ištiktas žmogus būtų mano artimasis ar draugas.
Nesidomiu tuo, kas realiu laiku man nėra naudinga.
Neketinu kištis ne į savo reikalus, nes nenorėčiau, kad svetimas žmogus kištųsi į manuosius.
Nekreipiu dėmesio į nelaimės ištiktus gatvėje, nes bijau nuo jų nukentėti.
Nekreipiu dėmesio į nelaimės ištiktus gatvėje, nes, manau, kad „geras darbas nelieka nenubaustas“.
Nenoriu padėti, nes reikia kviesti pagalbą, o norint ją iškviesti reikia pateikti savo asmeninius duomenis.
Jei nepažįstu žmogaus ir nežinau visos situacijos, negaliu kištis, pvz.: gal poros konflikto metu stumdoma mergina yra pati kalta.
Kai man reikia pagalbos, man niekas nepadeda, todėl ir aš nepadėsiu.
Aš neturiu laiko svetimų žmonių problemoms, nes turiu begalę savų problemų.
Nemanau, kad mano pagalba reikalinga, nes aplink daug žmonių, kurie tikrai padės.
4. Įvertinkite, kaip šie veiksniai veikia abejingumo visuomenėje plitimą.Privalomas
SkatinaNeveikiaStabdo
Tėvų požiūris, kad mergaitės pavyzdingesnės nei berniukai.
Pagarbos nejautimas vyresniam žmogui.
Visi žmogaus draugai yra rasistai.
Per televiziją nuolat rodomos labai lieknos, dažnai apsinuoginusios moterys.
Manymas, jog savos problemos didesnės nei kitų.
Kontakto su nepažįstamu žmogumi baimė, pvz.: kai tik dėl baimės nejauku prieiti prie verkiančio nepažįstamo žmogaus ir paklausti, kas nutiko.
Bendravimo ir tarpusavio pagalbos stoka tarp kaimynų.
Pilietiškumą skatinančios informacijos stoka, pvz.: apie būtinumą balsuoti rinkimuose, apie vykstančias aplinkos tvarkymo akcijas ir pan.
Nenoras kištis į svetimų žmonių reikalus, pvz.: dėl požiūrio, jog pokalbis ar patarimas nepadės, reikia imtis konkrečių veiksmų.
Manymas, jog kažkas kitas atliks pilietinę pareigą padėti, pvz.: padėti iškelti kūdikio vežimėlį iš autobuso, padėti pereiti senam žmogui per gatvę ir pan.
5. Kaip manote, kokioje aplinkoje gajūs šie stereotipai?Privalomas
DarbeMokymosi įstaigojeTelevizijojeInterneteŠeimojeDraugų rateKiturNiekur
Jei žmogus dažnai serga, tikriausiai jis apsimeta.
Jaunos moterys mėgsta siekti karjeros „per lovą“.
Jauna mama - prasta darbuotoja.
Gerai mokosi tik „kalikai“.
Visi moksliukai yra padlaižūnai.
Visi menininkai turi priklausomybių.
Vyrai vairuoja geriau.
Moterys kruopščiau dirba.
Televizija nenori rodyti „negražaus“ kūno.
Tik gražūs žmonės verti būti žvaigždėmis.
Mergaitės mažiau imlios mokslams.
Berniukai turi mokėti muštis.
BMW automobilių vairuotojai - kelių chuliganai.
Turtingi žmonės yra arogantiški.
Verslininkai Lietuvoje užsidirba sukčiaudami.
Visi politikai - melagiai.
Vyras - šeimos galva.
Juodaodžiai labiau linkę nusikalsti.
Romų tautybės žmonės dažniausiai asocialūs.
6. Kurie iš šių stereotipų sutinkami dažniausiai? Pažymėkite 3 variantus.Privalomas
7. Kas Jus paskatino pasirinkti būtent šiuos 3 stereotipus?Privalomas
8. Įsivaizduokite žemiau aprašytų situacijų vaizdinius. Kurie iš jų Jums labiausiai asocijuojasi su abejingumu visuomenėje jautrioms problemoms? Sužymėkite šias situacijas svarbos mažėjimo tvarka nuo 1 iki 8 (1 - svarbiausias, 8 - mažiausiai svarbus).Privalomas
12345678
Gatvėje sukniubęs žmogus, už jo - nueinantys praeiviai.
Pardavėjas ramiu veidu, prieš jį už prekystalio išsidraikiusiais plaukais ant jo rėkiantis klientas, aplink juos - pasyviai stebintys, puslankiu sustoję žmonės.
Būrelis besišnekučiuojančių vaikų, toliau nuo jų - vienas vaikas invalido vežimėlyje.
Seni žmonės stotelėje užėmę visą suoliuką, apkrovę jį savo maišais, šalia - jaunas žmogus su ramentais.
Vyras, su iš pykčio paklaikusiomis akimis, sugriebęs išsigandusią moterį už jos megztinio apykaklės, už jų - nueinantys žmonės.
Iš skausmo susirietęs, už pilvo susiėmęs žmogus, šalia jo kitas, sakantis - „nieko tokio - praeis“.
Už kampo nusisukęs besišlapinantis žmogus, toliau nuo jo kitas, stebintis ar niekas nemato.
Kita
9. Kiek tamsaus, pilko nueinančio žmogaus silueto simbolis Jums asocijuojasi su abejingumu visuomenėje jautrioms problemoms?Privalomas
10. Jūsų lytis:Privalomas
11. Jūsų amžius:Privalomas
12. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
13. Jūsų gyvenvietė:Privalomas