UserGerdaluk
Vieša
Pranešti

SPORTO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ POŽIŪRIO Į INOVACIJAS VERTINIMAS

Šią apklausą vykdo Lietuvos Sporto Universiteto, turizmo ir sporto vadybos studijų programos, magistrantūros studijų studentė. Apklausos tikslas - įvertinti sporto sektoriaus darbuotojų požiūrį į inovacijas. Anketa yra anoniminė, visi rezultatai bus skelbiami tik apibendrinta forma baigiamajame darbe. Jūsų atsakymai padės atlikti išsamų tyrimą bei pasiekti gerų rezultatų. Ačiū už supratimą, pagalbą ir laiką, kurį skyrėte pildydami šią anketą.

1. Jūsų lytis:Privalomas
2. Jūsų amžius:Privalomas
3. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
4. Jūsų pareigos dabartinėje organizacijoje:Privalomas
5. Ar sutinkate, kad inovacijų diegimas yra reikalingas Jūsų organizacijoje?Privalomas
6. Ar inovatyvūs pasiūlymai yra laukiami Jūsų organizacijoje?Privalomas
7. Ar sutinkate, kad inovacijos yra suvokiamos kaip per daug rizikingos ir joms priešinatės?Privalomas
8. Įvertinkite šiuos teiginius nuo 1 iki 5, kur: 1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – abejoju, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku.Privalomas
12345
Inovacijų diegimas organizacijoje užtikrina spartesnį organizacijos vystymąsi
Inovacijos padeda įgyti konkurencinį pranašumą rinkoje
Inovacija yra būtinas organizacijos verslumo elementas
Inovacijos užtikrina didesnį vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis
Inovacijos prisideda prie organizacijoje gaunamo pelno
Organizacija turi būti orientuota į pokyčius
Organizacija turi turėti nuolatinius informacinius kanalus
Organizacijoje turi būti skatinamas komandinis darbas
Organizacijoje turi būti skatinamas darbuotojų iniciatyvumas
Naujuosius verslo metodus ir paslaugas visada verta išbandyti, net jei jie gali pasirodyti rizikingi
9. Ar sutinkate, kad atvira inovacijų sistema yra reikalinga Jūsų organizacijoje?Privalomas
Atvira inovacijų sistema - naujovių kūrimas bendradarbiaujant su kitais rinkos dalyviais, klientais, organizacijomis, naudojantis tiek vidiniais, tiek išoriniais šaltiniais.
10. Ar sutinkate, kad atviros inovacijos yra skatinamos Jūsų organizacijoje?Privalomas
11. Ar sutinkate, kad organizacijos vadovas (ai) yra pasirengę skatinti ir diegti atviras inovacijas Jūsų organizacijoje?Privalomas
12. Ar sutinkate, kad organizacijos darbuotojai yra pasirengę skatinti ir diegti atviras inovacijas Jūsų organizacijoje?Privalomas
13. Ar sutinkate, kad bendradarbiavimas su konkuruojančiomis įmonėmis paspartina ir papildo vidines įmonės inovacijas?Privalomas
14. Ar sutinkate, kad klientų, vartotojų integravimas į inovacijų sistemą prisideda prie naujų paslaugų kūrimo ir pritaikymo organizacijoje?Privalomas
15. Įvertinkite teiginius nuo 1 iki 5, kur: 1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – abejoju, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku.Privalomas
Atvira inovacijų sistema:
12345
Skatina išorinių išteklių srautą ir nenaudojamo turto nutekėjimą
Prisideda prie galimybės sukurti tai, ką galėtų panaudoti kitos įmonės
Gali sumažinti tyrimų ir plėtros sąnaudas
Skatina rizikos pasidalijimą su išorine aplinka
Padidėja naujovių tikimybė, nes derinamos išorinės ir vidinės žinios
Prisideda prie efektyvesnio idėjų ir sprendimų generavimo
Suteikia galimybę rinkoje parduoti organizacijoje nepanaudotas vidinės idėjas siekiant gauti papildomų pajamų