spalvų skyrimas

2. Pažvelkite į paveikslėlį, kiek spalvų matote?

  1. 10
  2. 3
  3. 5
  4. 3
  5. 3
  6. 3
  7. tikrai labai daug:D Net nežinau, kaip tiksliai suskaičiuoti. Galbūt ~20.
  8. 20
  9. 11
  10. 5