Usergiedre
Results73
Vieša
Pranešti

Šokių mokyklų veiklos efektyvumo tyrimas 2011

Tyrimą atlieka VDA studentė. Siekiama ištirti šokio paslaugų populiarumą, mokyklų žinomumą ir jų pasirinkimo sąlygas. Surinkti duomenys bus naudojami moksliniame darbe. Respondentų anonimiškumas garantuojamas. Dėkoju už nuoširdžius atsakymus!
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar mėgstate šokti?
2. Kokias žinote Lietuvoje veikiančias šokių mokyklas? (Išvardinkite)
3. Ar Jūs lankote šokių pamokas? (Jei atsakėte "Ne", pereikite prie 12 klausimo)
4. Kokių stilių šokių pamokas lankote? (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
Jei pasirinkote "Kita", įrašykite
5. Kiek kartų per savatę apsilankote savo šokių mokykloje?
6. Ar išmoktus šokius šokate ne tik šokių pamokų metu?
7. Kur šokate pamokose išmoktus šokius? (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
Jei pasirinkote "Kita", įrašykite
9. Ar ketinate ateityje lankyti šokių pamokas?
8. Kiek laiko mokotės šokti / šokate?
10. Kokių šokių stilių pamokas esate lankę? (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
Jei pasirinkote "Kita", įrašykite
11. Kodėl nustojote lankyti šokių pamokas? (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
Jei pasirinkote "Kita", įrašykite
12. Kodėl nelankote šokių pamokų? (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
Jei pasirinkote "Kita", įrašykite
13. Kokių stilių šokių pamokas norėtumėte lankyti? (Galite pažymėti kelis atsakymo variantus)
Jei pasirinkote "Kita", įrašykite
14. Kas, Jūsų nuomone, skatina pradėti lankyti šokių pamokas? (Galite pažymėti kelis atsakymus)
Jei pasirinkote "Kita", įrašykite
15. Kokie 3 kriterijai svarbiausi renkantis šokių mokyklą?
Jei pasirinkote "Kita", įrašykite
16. Ar esate patenkinta (-as) savo šokių mokyklos paslaugų kokybe?
Pakomentuokite savo atsakymą į 16 klausimą.
17. Ar dalyvautumėte šokių mokyklos rengiamuose vakarėliuose / seminaruose / festivaliuose?
18. Kaip suprantate sąvoką "šokio klubas-mokykla"?
19. Jūsų lytis:
20. Jūsų amžius:
21. Jūs esate:
Ačiū už Jūsų dėmesį.