UserVAINETA15
Vieša
Pranešti

SOCIOLOGIŠKUMO PROBLEMOS KAUNO KOLEGIJOS STUDENTŲ TARPE

Esame bendrosios praktikos slaugos studentės Karolina ir Vaineta. Atliekame sociologijos darbą apie Kauno kolegijos studentų patiriamus sunkumus.

Jūsų lytis
Jūsų amžius
Ar tai yra jūsų pirmos studijos?
Jūsų studijuojamo dalyko fakultetas
Kelinto kurso studentas esate?
Ar studijuojate valstybės finansuojamoje vietoje?
Jei pasirinkote ne ar už jūsų mokslus mokate pats ar mokate su studentų paskola?
Ar esate iš Kauno?
Ar daug laiko praleidžiate ruošdamiesi atsiskaitymams/paskaitoms?
Ar patiriate daug streso dėl studijų?
Jei patiriate stresą,kaip atsipalaiduojate?
Ar dėl studijų susidūrėte su blogais įpročiais, jei taip,kokie jie?
Ar teko patirti psichologiniu sunkumų studijų metu, jei taip, kokie tie sunkumai, kaip jautėtės ?
Ar turite psichologinių ligų, kurios suaktyvėjo studijų metais?
Jei prieš studijuojant neturėjote psichologinių sunkumų ar studijų metais jos atsirado?
Ar dėl studijų patiriate emocinių išgyvenimų/problemų?
Ar kada nors studijų metu buvo atėjusios suicidinės mintys?
Kokios priežastys lėmė suicidinėms mintims?