Usererikabreivyte
Vieša
Pranešti

Socilinių m

jjsjsjjs

Socialinėse medijose jums aktualu:
Kiek metų savo organizacijos komunikacijoje naudojate socialines medijas
Ar organizacijoje pastebima socialinių medijų naudą?
Kokie veiksniai daro įtaką socialinės medijos naudojimui:
NeįtakojaĮtakoja
Pigu
Globalu
Greita informacijos sklaida
Įvaizdžio gerinimo galimybės
Lengvas prieinamumas
Platus vartotojų segmentas
Galimybė būti arti vartotojų
Grįžtamasis ryšys
Su kokias socialinių medijų trūkumais dažniausiai susiduriate, vykdant organizacijos viešųjų ryšių veiklą?
RetaiKartaisDažnai
Kontrolės praradimas pvz. Žinutės socialiniuose tinkluose susilaukia ne tokios reakcijos, kokios tikimasi
Neigiami vartotojų atsiliepimai gadina įmonės įvaizdį
Techniškai sudėtinga
Konkurencija
Kokias socialinių medijų formas Jūs žinote?
Kokias socialinių medijų formas dažniausiai naudojate savo organizacijos veikloje?
Kokias socialinių medijų formas planuojate naudoti ateityje?
Kokias kitais informacijos skleidimo kanalais naudojates?
Kaip vertinate socialinę mediją savo organizacijos veikloje?
Ar organizacijos darbuotojai komunikuoja socialinėse medijose:
Kokias komunikacijos platformas naudojate bendraujant organizacijos viduje:
Kodėl pradėjote naudoti socialines medijas savo vidinėje komunikacijoje?
Kokiais būdais komunikuojate su darbuotojais?
Ar planuojate ateityje, pradėti naudoti socialines medijas vidinėje komunikacijoje?