socialinių stipendijų ir socialinių pašalpų gavimas ir jų prasmingumas Lietuvoje

(4 klausimas) Kaip vertinate sankciją, jog jeigu studentas gauna daugiau nei vieną skolą – praranda socialinę stipendiją? Ar tai skatina studentus geriau mokytis?

  1. Taip, kitaip, soc. stipendijos bus švaistomos veltui.
  2. Taip, manau, kad stipendija skatina siekti geresniu rezultatu.
  3. dfbvs
  4. JO
  5. JO
  6. Neigiamai, manau, kad geriau mokytis neskatina.