Userliucyyja98
Vieša
Pranešti

Socialinių reklamų įvaizdžiai.

Sveiki, aš esu Vilniaus kolegijos studentė. Rengiu tyriamajį darbą apie socialinės reklamos įvaizdžius Lietuvoje. Prašau jūsų skirti man kelias minutes, jūsų atsakyti klausimai padės man parengti darbą.

Ar žinote kas yra socialinė reklama?
Kur dažniausiai pastebite socialines reklamas?
Ar Jums daro įtaką Lietuvoje demonstruojamos socialinės reklamos?
Kaip manote ar socialinės reklamos padeda spręsti socialines problemas?
Jūsų nuomone, kokie turėtų būti socialinės reklamos tikslai?
TaipNe
Atkreipti dėmesį į socialines problemas
Šokiruoti visuomenę
Įbauginti visuomenę
Skatinti keisti įpročius
Kokios socialinės reklamos Jums būna įsimintiniausios?
TaipNe
Su šokiruojančiais vaizdais
Su informacija, kurioje pateikti faktai
Su visuomenei žinomais žmonių veidais
Su įvairiais šūkiais
Orginaliai pateiktos
Kaip Jūs manote, ar reikalingos socialinės reklamos?
Ar pakanka Lietuvoje socialinių reklamų?
Jūsų lytis?
Jūsų amžius?