Socialinių problemų, jų priežasčių ir sklaidos tiriamoji apklausa

Ši apklausa yra atliekiama siekiant kuo tiksliau nustatyti labiausiai aktualias ir pasireiškiančias  socialines problemas, kurias įtakoja miesto infrastruktūra, urbanistinė aplinka ir socialinių grupių (visuomenės) dalyvavimas ir integraciją į ją. Apklausa yra anonimine, o jos rezultatai bus panaudojami ruošiant baigiąmąjį magistrinį darbą "Socialinių problemų sprendimas miesto planavimo priemonėmis. Lietuvos ir užsienio patirtis", kurio tikslas yra nustatyti racionaliausius sprendimus, kurie gali teigiamai paveikti indikatorius, lemiančius kiekvieno visuomenės nario gyvenimo kokybę miesto aplinkoje.

Socialinių problemų, jų priežasčių ir sklaidos tiriamoji apklausa
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūsų amžius:

Esate:

Miesto tipas, kuriame gyvenate

Ar esate pakeitę gyvenamąją vietą dėl ekonominių, socialinių ar kitų priežasčių?

Jūs gyvenate:

Gyvenantiems Vilniuje: nurodykite mikrorajoną, kuriame gyvenate (žr. pav. žemiau):

*Apklausa yra anoniminė ir taikomi tik tyrimui atlikti*. Jeigu gyvenate ne Vilniuje - pažymėkite - 'VILNIUJE NEGYVENU'
Gyvenantiems Vilniuje: nurodykite mikrorajoną, kuriame gyvenate (žr. pav. žemiau):

Kiek laiko užima Jūsų kelionė iki darbo arba iki mokymo įstaigos?

Kokios Jūsų manymų socialinių problemų rūšys yra aktualiausios ir opiausios Jūsų aplinkoje. Prašome įvertinti.

Labai prasta situacija, būtina kažko imtis
Prasta situacija
Patenkinama situacija, tačiau yra svarbesnių problemų
Gera situacija, rūpesčių ir problemų nekelia
Puiki situacija, išpręsta problema arba jos visai nėra
Skurdas
Dideli komunaliniai mokėsčiai
Alkoholio vartojimas
Bedarbystė
Bloga sveikata, ligos
Pavojinga aplinka (nusikalstamumas)
Bendras nervingumas, stresas
Oro ir vandens tarša

Kaip manote, kokios svarbiausios priežastys miesto infrastruktūroje ir socialinėje erdvėje, dėl netenkinamos gyvenimo kokybės?

Kokie, Jūsų manymu, infrastruktūros elementai yra mažiausiai išvystyti Jūsų gyvenamojoje aplinkoje, mieste?

Kuriai iš šių vertybių suteiktumėte didžiausią reikšmę?

Kaip manote, kuriose iš šių didžiųjų Europos ir pasaulio valstybių patirtumėte GERESNĘ gyvenimo kokybę, negu Lietuvoje?

Kaip manote, kuriose iš šių didžiųjų Europos ir pasaulio valstybių patirtumėte GERESNĘ gyvenimo kokybę, negu Lietuvoje?

Kaip manote, kuriose iš šių didžiųjų Europos ir pasaulio valstybių patirtumėte BLOGESNĘ gyvenimo kokybę, negu Lietuvoje?

Kaip manote, kuriose iš šių didžiųjų Europos ir pasaulio valstybių patirtumėte BLOGESNĘ gyvenimo kokybę, negu Lietuvoje?

Ar domitės savo gyvenamosios vietos planavimu, savivaldybės administracijos veikla, parengtais bendraisiais ir kt. planais, plėtojamomis koncepcijomis ir pan.?

Jeigu Jums pasiūlytų dalyvauti Jūsų miesto planų rengimo etape, ar kitokio vystymo ar plėtros procesuose - ar prisidėtumėte?

DĖKOJU UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ. Labai prisidėjote prie tyrimo! Ir paskutinis dalykėlis, kaip manote, ką galima keisti miesto aplinkoje, kad ji taptų patrauklesnė, patogesnė gyventi, ir būtų ta aplinka, kurioje gera gyventi? :)

DĖKOJU UŽ SUGAIŠTĄ LAIKĄ. Labai prisidėjote prie tyrimo! Ir paskutinis dalykėlis, kaip manote, ką galima keisti miesto aplinkoje, kad ji taptų patrauklesnė, patogesnė gyventi, ir būtų ta aplinka, kurioje gera gyventi? :)